V letošnjem letu je predviden začetek sanacije dotrajane stavbe Zdravstvene postaje Magdalena na Jezdarski ulici. Mariborska občina je sredi preteklega meseca zaključila postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del in interes je izkazalo več podjetij, a med njimi niso izbrali končnega izvajalca. Na občini nameravajo razpis ponoviti.

Razpis bodo ponovili

Mestna občina Maribor bo razpis ponovila, saj so vse ponudbe presegale zagotovljena sredstva. Razpis bo ponovljen takoj po pravnomočnosti objavljenega sklepa,” sporočajo z mariborske občine.

Vir: Styria arhitektura d.o.o.

Vir: Styria arhitektura d.o.o.

Vir: Styria arhitektura d.o.o.

Vodstvo Mestne občine Maribor si prizadeva, da bi do gradnje prišlo čim prej, saj bo s tem doprinos mestni četrti in celotnemu mestu nedvomno velik. Dosedanji prostori zdravstvenega doma na Jezdarski ulici so tako dotrajani, da jih več ni možno uporabljati, ambulante pa so preseljene drugam. Z novo zdravstveno postajo bodo zagotovljeni lokacijsko enoviti in funkcionalno – tehnološko ustreznejši pogoji, tako za delo zaposlenih, kot tudi za zdravstveno obravnavo pacientov. V pritličje objekta bo umeščena lekarna, v kletnih prostorih pa bo obiskovalcem na voljo 30 parkirnih mest. V primeru naravnih nesreč bo v objektu možno prilagoditi programe.

“Še vedno načrtujejo predviden začetek gradnje še v tem letu in nato zaključek pogodbenih obveznosti v roku 14 mesecev od uvedbe izvajalca v delo,” sporočajo z mariborske občine.

Nova zdravstvena postaja se bo tako razprostirala na 3400 kvadratnih metrih, skupna vrednost investicije, za katero je iz državnega proračuna zagotovljena skoraj tretjina, pa znaša 9,5 milijona evrov. “V Zdravstveni postaji Magdalena se bodo izvajale storitve splošnega zdravstvenega varstva, otroškega in mladinskega zdravstvenega varstva, varstva žensk in laboratorija, ki sodijo pod okrilje osnovnega zdravstvenega varstva ter lekarniško dejavnost. S projektom bo v Mestni občini Maribor na novo vzpostavljena lokacijsko enovita in funkcionalno – tehnološka enota za zagotavljanje zdravstvene oskrbe ter izvajanja lekarniške dejavnosti,” še pojasnjujejo na mariborski občini.