Iz kabineta župana Saše Arsenoviča so danes poslali sporočilo za javnost, v katerem so izpostavili, da je od sprejetja novega občinskega prostorskega načrta odvisen razvoj Maribora. “Nemogoče je, da bi zadovoljil pričakovanja vseh občank in občanov, je pa dober temelj, ki nam omogoča nemoten razvoj in takojšen začetek priprave novega OPN,” so zapisali.

Spomnili so, da si je Arsenovič ob nastopu mandata določil kot ključno prioriteto pripravo novega občinskega prostorskega načrta, saj je bila zadnja večja sprememba tega pomembnega občinskega dokumenta leta 2001. “Medtem ko so druge občine kot po tekočem traku sprejemale OPN in se posledično razvijale bolj kot Maribor, se je pri nas dosti govorilo, naredilo pa praktično nič,” so zapisali v kabinetu župana.

Občinski prostorski načrt v skladu z zakonodajo in veljavnimi smernicami

Pojasnili so, da so po štirih letih dela skupaj z občankami in občani ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora uskladili predlog občinskega prostorskega načrta, “ki je v skladu z zakonodajo in vsemi veljavnimi smernicami”.

“Strinjamo se z vsemi, ki trdijo, da je potrebna komunikacija in vključevanje javnosti v pripravo OPN. Zato smo tudi pripravili zgibanko o javni razgrnitvi OPN, ki so jo prejeli vsi občani – s ciljem, da se lahko vsi vključijo in podajo svojo mnenje, in naša strokovna ekipa je izvedla štiri predstavitve za javnost. V določenem trenutku se je bilo potrebno odločiti in predlagati mestnemu svetu v sprejem predlog OPN, sicer bodo Mariborčani in Mariborčanke na spremembe namembnosti čakali še nadaljnjih 20 let,” so navedli.

Po navedbah njegovega kabineta je župan ugodil pritožbam krajanov Bresternice, ki nasprotujejo načrtovani pozidavi območja nekdanjega Motela Jezero, in Civilne iniciative RT-38, ki se ne strinja z dopuščanjem gradnje dveh stolpnic s podzemno garažo ob krožišču na Gosposvetski cesti.

“Župan je naročil strokovnim službam, da za drugo branje OPN pripravijo predlog, ki med drugim upošteva voljo občanov Bresternice in Civilne iniciative RT-38. Z odločitvijo župana o sprejetih predlogih smo danes obvestili tako predsedstvo Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj kot tudi občane zbrane v Civilni iniciativi 38,” so zapisali v Arsenovičevem kabinetu.

Jurišičevi “pogoji za ničnost” neveljavni

Odgovorili so tudi mestnemu svetniku Stranke mladih – Zeleni Evrope Igorju Jurišiču, a njegovega predloga niso sprejeli. “Pogoji za ‘ničnost’, h kateri je pozival, niso izpolnjeni. Pri pripravi OPN smo upoštevali vso zakonodajo, smernice in voljo ljudi. Morebitne razloge za nesprejetje OPN smo odstranili, končno sprejetje in odgovornost pa sedaj nosijo mestni svetniki in mestne svetnice, ki bodo z glasom za oziroma proti odločali o nadaljnjem razvoju Maribora,” so še zapisali v kabinetu župana.

Predlog OPN je mestni svet v prvi obravnavi že večinsko sprejel, druga obravnava pa bo na eni od prihodnjih sej mestnega sveta.

Jurišič je pred dnevi v družbi nekaterih strokovnjakov arhitekture in urejanja prostora predlagal, da se postopek sprejemanja predloga novega OPN vrne na začetek. “Tak OPN ni primeren za sprejem, ne le zaradi neupoštevanja strokovnih pripomb in pripomb s strani občank in občanov, ampak tudi s pravnega vidika,” je povedal.