Danes ob 15. uri se je zaključilo glasovanje na 10. dopisni seji Mestnega sveta MO Maribor. Mestni svetniki so potrdili sklepe vseh predlaganih gradiv, med drugim so z 34 glasovi ZA, 1 glasom PROTI ter 2 VZDRŽANIMA glasovoma sprejeli tudi Odlok o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni Covid-19.

Namen tega »interventnega odloka« je zagotovitev pomoči občanom, gospodarstvu in javnemu zavodu Športni objekti Maribor. MO Maribor bo tako na področjih, kjer državna pomoč ni zagotovljena ali zadostna, zagotovila dodatno pomoč za ublažitev posledic epidemije Covid-19. S sprejetjem odloka se uporabnike parkirnih mest v lasti MO Maribor oprosti plačila parkirnin za čas trajanja epidemije.

Pomoč občinskim najemnikom in Športnim objektom Maribor

Odlok ureja tudi oprostitev plačil najemnin poslovnih prostorov v lasti MO Maribor in plačil nadomestil za uporabo javnih površin (gostinskih vrtov) za tiste najemnike oz. uporabnike, ki jih je prizadel vladni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Sprejet »interventni odlok« pa predstavlja tudi pravno podlago za izplačilo finančne pomoči javnemu zavodu Športni objekti Maribor (ŠOM) iz proračuna MO Maribor. ŠOM se zaradi nedelovanja športnih društev v času epidemije sooča z večjim izpadom prihodkov. Tako bodo sredstva iz proračuna MO Maribor namenjena pokrivanju stroškov dela in drugih nujnih stroškov tega javnega zavoda.

Nižje cene Lekadola in kapacietete za UKC Maribor

“MO Maribor se zaveda stisk občanov, družin in gospodarstva v času epidemije, kar se kaže v hitrem sprejemanju ukrepov. Zato bo izkoritila tudi zakonsko možnost (ZDavP-2) za odlog posredovanja podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Občina Finančni upravi RS podatkov za odmero NUSZ ne bo posredovala do 31. 03. 2020, ampak bodo podatki posredovani šele 30. 06. 2020. Naj dodamo še, da so Mariborske lekarne na poziv župana MO Maribor znižale ceno Lekadola. Znižane cene veljajo že od 20. marca dalje,” so še sporočili z MOM.

Prav tako so bile nastanitvene kapacitete javnega zavoda MKC Maribor dane na razpolago Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor, za zagotovitev prenočitev zdravstvenega in medicinskega osebja.