Potem ko so na zgornji ploščadi osrednje tržnice odprli začasni paviljon, se je po inšpekcijskem nadzoru izkazalo, da je ta črna gradnja, saj je postavljen brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Mariborska občina se je na odločitev inšpekcije pritožila, o pritožbi pa bo odločalo ministrstvo za okolje in prostor.

Razpis za izbiro izvajalca ponovili

V teku pa je že obnova objekta na Koroški cesti 21, ki je nekoč že bil del mestne tržnice. Tam bo umeščen novi mesno-mlečni paviljon. Po načrtih mestne občine naj bi bili ponudniki vanj preseljeni oktobra, svoja vrata pa naj bi uradno odprl novembra, a se je zataknilo. Mestna občina Maribor je sicer edinega ponudnika za izvedbo del v prihodnjem mesno-mlečnem paviljonu na glavni tržnici – podjetje Senmed – zavrnila, ker njihov ponujeni proračun ni vseboval vseh del, določenih z razpisom. Podjetje Senmed je bilo med drugim tudi izvajalec obnove mostu na Mariborski otok, kjer prav tako niso izpolnili vseh pogodbenih določil, kot se je po otvoritvi mostu izkazalo.

Razpis so nato ponovili in tokrat za izvajalca del izbrali prav podjetje Senmed. Vrednost del je bila sprva ocenjena na 420 tisočakov, sedaj pa, po navedbah občine znaša približno 660 tisoč evrov. “Uvedba v delo bo izvedena takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki ga pričakujemo v teh dneh,” navajajo na mariborski občini.

Pogodbeni rok izvedbe je štiri mesece od uvedbe v delo, zato bi lahko paviljon odprli najkasneje do konca leta.

Izvedbo del bomo skrbno spremljali in nadzirali skupaj z izbranim nadzornikom, kar konkretno pomeni izdelava terminskega plana s strani izvajalca, spremljanje aktivnosti in sprotna izvedba ukrepov za odpravo (morebitnih) zamud pri izvedbi ključnih aktivnosti,” še sporočajo z mariborske občine.

Vir: Mestna občina Maribor

Mestna občina Maribor bo stavbo obnovila, nov objekt bosta sestavljali dve enoti, severni objekt z obokano kletjo, obokanim pritličjem in nadstropjem, ter južni gospodarski objekt. Namembnost bo z obnovo razširjena, tako da bo obnovljeni paviljon ponujal mesto in perutnino v severni enoti, suho mesnate proizvode, mleko in mlečne izdelke, kruh, pekovske izdelke, pecivo in jajca, pa v južni enoti.