Mestna občina Maribor, Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje se je, v času razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije, srečevala z izzivom oskrbe občanov z osnovnimi prehranskimi in higienskimi izdelki. Spopadanje z okužbami z novim koronavirusom in z njimi povezanimi težavami ostaja vsakodneven izziv pristojnih služb.

“Iz tega razloga želimo vzpostaviti sodelovanje med Službo za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje in trgovskimi podjetji s prehranskimi in higienskimi izdelki, katera svoje izdelke ponujajo na območju Mestne občine Maribor,” so zapisali na mariborski občini.

Za okužene in tiste v samoizolaciji

Osnovni namen sodelovanja je omogočiti občanom Mestne občine Maribor oddajo naročila osnovnih prehranskih izdelkov pri trgovcih, bodisi preko e-pošte, bodisi z opravljenim telefonskim klicem.

Ciljna skupina bodo tako občani, katerim je bila izdana odločba o karanteni ali pa so dokazano okuženi s SARS-CoV-2 in ne potrebujejo hospitalizacije, so pa v samoizolaciji in potrebujejo oskrbo z osnovnimi živili in higienskimi pripomočki. Sočasno pa ciljno skupino predstavljajo občani, kateri se ne poslužujejo nakupovanja preko spleta in nimajo nikogar, ki bi lahko nakup opravil namesto njih.

Kdo se lahko prijavi?

 • Podjetje izvaja dejavnost G47.110 – trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili.
 • Podjetje ima lastne kapacitete za izvedbo dostave najmanj dvajsetih naročil dnevno.
 • Podjetje nudi možnost oddaje telefonskega naročila, ali oddaje naročila preko e-pošte
 • Podjetje se zaveže, da bo ponujalo izdelke po cenah, ki veljajo v redni prodaji.
 • Podjetje nudi strankam možnost negotovinskega in gotovinskega plačila, dodatno nudi možnost odloga plačila do 15 dni.
 • Podjetje nudi možnost dostave na območju celotne Mestne občine Maribor.
 • Podjetje se zaveže dostavljati naročena osnovna prehranska živila in higienske pripomočke le v vrednosti nad 30 EUR z DDV.
 • Podjetje sprejema naročila v rednem delovnem času trgovine in izvaja dostavo naročenih izdelkov najkasneje naslednji delovni dan po oddanem naročilu.

S podjetji bo občina sklenila pogodbo o sodelovanju

Izbranim partnerjem bo Civilna zaščita Mestne občine Maribor zagotovila vsa potrebna zaščitna sredstva za izvajanje dejavnosti (v skladu s priporočili NIJZ), za katere bo sklenjena pogodba o medsebojnem sodelovanju. Mestna občina Maribor bo objavila seznam izbranih ponudnikov storitve dostave živil na dom v svojih medijih obveščanja.

S podjetji, ki se bodo odzvala na javno povabilo z oddajo izpolnjene prijavnice in bodo hkrati izpolnjevala pogoje za sodelovanje, bo Mestna občina Maribor sklenila pogodbe o medsebojnem sodelovanju.

Rok za oddajo prijavnice za sodelovanje, skupaj z izpolnjenim osnutkom pogodbe  je 18. september 2020 do 12. ure na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali elektronski naslov [email protected] .

Celoten razpis je objavljen na spletni strani občine, v predzadnji alineji, na tej povezavi. 

Ob izvajanju dostave se morajo dosledno upoštevati priporočila NIJZ

 • Oseba, ki dostavlja blago na dom, mora biti zdrava.
 • Skrbi naj za ustrezno higieno rok in si jih pogosto umiva oz. razkužuje.
 • Pri sebi naj ima alkoholno razkužilo za roke in za površine. Roke naj si po dotikanju nečistih površin večkrat razkuži.
 • Nosi naj masko.
 • Če vstopa v stanovanje, naj si nadene zaščito za čevlje. To ima lahko za večkratno uporabo pri isti stranki in tudi shranjeno pri njej. Po dotikanju čevljev naj si umije oz. razkuži roke.
 • Transportni avto naj bo čist.
 • Odpiranje vrat, prijemanje kljuk, dotikanje stikal in gumbov dvigala naj dostavljavec opravi vse z isto roko, z rokavico za enkratno uporabo.
 • Zaboj ali vrečko preda stranki. Pred odpiranjem se zaboj, ki je za večkratno uporabo, obriše z detergentom ali alkoholnim razkužilom. Če se uporabi vrečka, se jo zavrže. Sledi umivanje ali razkuževanje rok.
 • Transportni avto je treba redno čistiti, vsaj enkrat dnevno.
 • Pri medosebnih stikih je treba vzdrževati priporočeno razdaljo (vsaj 1,5 m) in izvajati vse druge preventivne ukrepe.
 • Če je mogoče, priporočamo brezstično dostavo, to je dostava naročenega blaga na dogovorjenem mestu pred stanovanjem stranke brez osebnega stika.