V Listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti, katere kandidatka za županske volitve v Mariboru je Lidija Divjak Mirnik, so danes na Trgu svobode odprli stojnico, na kateri so začeli zbirati podpise Mariborčanov proti uveljavitvi občinskega prostorskega načrta (OPN), ki ga želi, kot je dejala Divjak Mirnikova, mariborski župan Saša Arsenovič tik pred iztekom mandata “spraviti pod svojo streho”. Pri sprejemanju dokumenta v drugem branju splošna razprava o dokumentu sploh ni več mogoča.

Da se sedanja mestna oblast ne pogovarja in ne sliši, je, kot je dejala Divjak Mirnikova, očitno pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta (OPN), na katerega so meščani podali več sto utemeljenih pripomb, LPR pa je bila v mestnem svetu proti sprejetju. Zato so začeli z napovedanim podpisovanjem javne peticije, s katero zahtevajo, da se v prvem branju na 35. seji mestnega sveta z dne 28.6. 2022 sprejeti OPN umakne iz procedure in dokončnega sprejetja. Podpisovanje peticije bo potekalo vsak dan razen nedelje.

“OPN mora upoštevati voljo ljudi in neodvisnih strokovnjakov”

“Pozivamo prebivalce vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti, da se pridružijo peticiji in s tem izrazijo svojo voljo, kot so jo na protestih po mestnih četrteh in krajevnih skupnostih že izrazili prebivalci vseh delov Maribora in neodvisni strokovnjaki,” je dejala Lidija Divjak Mirnik. V nadaljevanju je predstavila štiri ključne točke, zaradi katerih je potrebno OPN umakniti iz procedure in dokončnega sprejetja. Pravi, da je potrebno sprejeti pravičen občinski prostorski načrt, ki bo upošteval voljo ljudi in mnenje neodvisnih strokovnjakov iz vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

“Sprejetje OPN-ja tik preden se zaključi mandat župana in mestnega sveta je neetično in niža nivo politične kulture. Podanih je bilo preko 600 utemeljenih pripomb ljudi in neodvisnih strokovnjakov. Mestne četrti in krajevne skupnosti niso podale soglasja. Zgodili so se masovni protesti ljudi v praktično vseh mestnih četrteh in krajevnih skupnostih (še posebej sta izstopala KS Bresternica Gaj in MČ Koroška vrata). Organizirale so se številne civilne iniciative, ki nasprotujejo tako nepremišljenemu in nestrokovnemu poseganju v njihov življenjski prostor ter usodno posegajo v kvaliteto bivanja,” opozarja Divjak Mirnikova in dodaja, da občinski prostorski načrt predvideva izgradnjo sežigalnice na območju Mestne četrti Tabor tik ob stanovanjskem naselju v Mestni četrti Tezno. Tudi temu v LPR ostro nasprotujejo.

In kako bi moral biti sprejeti občinski prostorski načrt? “Vse mestne četrti in krajevne skupnosti morajo podati pozitivno soglasje. OPN mora biti v široki javni razpravi, v kateri je dovolj časa, da se vsak meščan uspe z njim seznaniti, prav tako s posledicami, ki jih prinaša za del mesta, v katerem prebiva, in za mesto kot celoto. Neodvisni strokovnjaki morajo pri pripravi dokumenta sodelovati od samega začetka in njihova mnenja morajo biti slišana. Prav tako morajo v oblikovanje OPN-ja že od samega začetka povabiti vse družbene skupine, ki sooblikujejo naše mesto. Poseben poudarek je potrebno dati civilni družbi. OPN mora biti v mestnem svetu sprejet v soglasju z vsemi deležniki in ne s preglasovanjem,” je dejala Divjak Mirnikova.

Na trenutno objavljenem dnevnem redu seje mestnega sveta, ki bo v torek in je predvidoma zadnja redna seja v tem mandatu, obravnave tega dokumenta ni. A v LPR opozarjajo, da jo župan še vedno lahko naknadno uvrsti na dnevni red.

Arsenovič: Predlog je “kompromis stroke, zakonodaje in volje ljudi”

Na občini pa, kot poroča STA, poudarjajo, da je predlog “kompromis stroke, zakonodaje in volje ljudi” in da ga je nujno sprejeti, saj je bila zadnja večja sprememba tega pomembnega občinskega dokumenta leta 2001. Župan Arsenovič je v današnji izjavi za medije ob vložitvi kandidature za nov mandat ponovil, “da je za razvoj mesta potreben sprejem OPN, ki se ga čaka že 20 let”. Po njegovih besedah bi bilo sporno prav to, če bi predlog umaknil iz postopka zavoljo boljšega rezultata na volitvah. “Naj ljudje odločijo,” je dodal.

Kdaj točno bo drugo branje dokumenta, ni znano. Na občini so za STA povedali, da so predlog posredovali v oceno nosilcem urejanja prostora. “Do prejema pozitivnih mnenj in torej v celoti usklajenega predloga OPN gradiva ni moč dati na mestni svet v sprejem. Kdaj bomo prejeli mnenja nosilcev urejanja prostora, je težko predvideti,” pravijo.