Mag. Bojana Muršič, poslanka Socialnih demokratov iz Ruš, je v ponedeljek v državnem zboru ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek opozorila na prometne težave Maribora, še posebej je izpostavila gradnjo južne obvoznice, ki v drugem največjem slovenskem mestu zamuja že poldrugo desetletje.

"Medtem ko v Ljubljani že pripravljajo gradnjo tretjega pasu obvoznice, je v Mariboru zgrajena zgolj zahodna obvoznica"

Spomnila je, da je novembra leta 2022 v času predvolilne lokalne kampanje  takratni minister za infrastrukturo dejal, da je južna mariborska obvoznica umeščena v proračun, ter da bi dokončno izgradnjo še nekoliko pohitrili, tako da bi lahko projekt vseh treh odsekov namesto leta 2026 zaključili že leta 2025. "Žal pa je to izjavo demantiral državni sekretar na vašem ministrstvu aprila 2024 v intervjuju za Večer, kar je, žal, razburilo veliko število meščanov. Izjavil pa je, da je denar za prvo etapo južne obvoznice sicer zagotovljen, izbran je izvajalec, niso pa še zagotovljena vsa zemljišča, pridobljena vsa potrebna soglasja, niti ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. Glede druge in tretje faze južne obvoznice pa povedal, da bo državni prostorski načrt sprejet kvečjemu do konca leta 2024 ali v začetku leta 2025. Ne zgolj za Maribor, temveč tudi za celotno regijo in tudi seveda Slovenijo je izjemno pomemben projekt mariborske južne obvoznice. Kljub izrecno drugačnim zagotovilom odgovornih še vedno danes stoji," je povedala Bojana Muršič. 

Južna mariborska obvoznica ni uradno poimenovanje, gre za pogovorno različico. V uradnih dokumentih se uporablja termin zahodna mariborska obvoznica oziroma navezovalna cesta na zahodno obvoznico.

Poslanka je nadaljevala, da ne samo, da se ne gradi južna obvoznica, tudi na projektu severne obvoznice, ki bi omogočila zaokrožitev sistema obvoznic v Mariboru, se nič ne dela. "Medtem ko v Ljubljani že pripravljajo gradnjo tretjega pasu obvoznice, je v Mariboru zgrajena zgolj zahodna obvoznica, južna obvoznica se ne premika, severna obvoznica pa niti ni v nobenih dokumentih ministrstva."

Ministrico je v nadaljevanju vprašala, kaj bo storila vlada glede reševanja prometne problematike v drugem največjem mestu, kdaj se bo zaključila izgradnja  južne obvoznice, kdaj se bo začelo načrtovanje severne obvoznice in kdaj se bodo začele priprave za izgradnjo prečnega predora v Mariboru.

Bratušek: Čudi me, da je lahko podpisana pogodba z izvajalcem

Ministrica Alenka Bratušek je je poslanki odgovorila, ta vlada Maribora nikakor ne zanemarja. Dejala je, da je ena od prejšnjih vlad, ko je bila ona ravno tako infrastrukturna ministrica, ukinila vinjeto za cesto H2. Da je Maribor prej kot Ljubljana dobil obnovljeno železniško postajo, ravno tako podvoz na Ljubljanski cesti pri UKC.

Glede južne obvoznice, v uradnih dokumentih se zanjo uporablja izraz zahodna mariborska obvoznica, je povedala: "Stvari niso bile pripravljene do te mere, da bi se lahko izvajale. Na tej zahodni obvoznici, ki ji vi rečete južna obvoznica prva faza, v tem trenutku potekajo arheološka izkopavanja. Res je, da še niso odkupljena vsa zemljišča, zato ker v enem delu tečejo postopki razlastitve in tudi zaradi tega še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. Že večkrat sem tudi javno izpostavila, da tudi mene čudi, da je lahko podpisana pogodba z izvajalcem, če stvari še niso bile tako pripravljene. Tukaj je še treba dobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za vode. Tako da iskreno upam in si želim in delamo na tem, da bi se v letošnjem letu ta prva etapa res začela tudi graditi, ampak jaz časa nazaj zavrteti ne morem," je dejala Alenka Bratušek. Dodala je, da za drugo in tretjo etapo obvoznice poteka postopek umeščanja v prostor. Trenutno pridobivajo mnenja mnenjedajalcev.

Prečni predor: Nujna je priprava prometne študije

Projekt tako imenovane severne mariborske obvoznice po besedah ministrice Alenke Bratušek zaenkrat še ni uvrščen v načrt razvojnih programov. Glede prečnega predora pod Mariborom pa je dejala: "Za odločanje o izvedbi tovrstnega projekta je nujna priprava prometne študije. Z županom smo se dogovorili, da bomo k temu skupaj pristopili, ker gre za prepomemben, prevelik projekt, da bi kar tako na pamet lahko rekli, da je to najboljša rešitev za Maribor.  Čeprav v Mariboru pač trdijo, da druge rešitve za rešitev prometnega kaosa oziroma prometne situacije v tem trenutku ni. Dogovorili smo se, da bomo šli naprej, ko bodo te študije znane."