Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) poroča, da se v program za presejanje raka debelega črevesa in danke Svit v Mariboru odzove 58,2 odstotka vabljenih, medtem ko je odzivnost na ravni države 63,4 odstotna. 

Poročajo tudi, da je odzivnost v programu za presajanje raka materničnega vratu Zora v Mariboru 66,3 odstotna, na ravni države pa 71,4 odstotna. Maribor je pod slovenskim povprečjem tudi po odzivnosti na program za odkrivanje raka dojk Dora, saj se za preventivni pregled odloči 73,5 odstotka prebivalk, na ravni države pa je odzivnost zopet višja, in sicer 77,8 odstotka. 

Ostali pokazatelji zdravja v občini dokaj dobri

Aktualni podatki med drugim kažejo, da je v Mariboru bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev trajala povprečno 18,2 koledarskih dni na leto, kar je manj kot povprečje v Sloveniji, ki pa znaša 21,7 dni. 

Vzpodbuden je podatek, da je bil delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji nižji od slovenskega povprečja. Prav tako je bil delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega tlaka nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskega povprečja. 

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila v Mestni občini Maribor 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,1.

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,0. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.

Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18, še kažejo podatki NIJZ. 

STA