Maribor se z mednarodno prepoznavnimi razstavami, odrskimi uprizoritvami, festivali in dogodki ter revitalizacijo mestnega jedra intenzivno razvija v destinacijo mestnega in kulturnega oddiha. Podobo in ponudbo urbanega središča, umetnosti in dediščine dodatno krepijo s povezovanjem partnerjev iz kulturnega, kreativnega in turističnega sektorja. Zavod za turizem Maribor, Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor in mariborske kulturne ustanove so v teh dneh v več slovenskih mestih zagnali prvo skupno promocijsko akcijo, s katero vabijo na številna doživetja kulture in umetnosti, ob tem pa izvajajo tudi druge aktivnosti za še večjo prepoznavnost in približevanje urbane ponudbe tako lokalnim prebivalcem kot tudi obiskovalcem iz Slovenije in tujine.

Vrvež multikulturnega Festivala Lent, edinstvene zgodbe muzejev in galerij ter vrhunske gledališke predstave so magneti, ki s promocijskih plakatov, nameščenih v največjih slovenskih mestih, vabijo obiskovalce v vrtinec kulturnega dogajanja v Mariboru.

Nina Kirbiš, vodja Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor: "Zadnja leta intenzivno krepimo sodelovanje kulturnega in turističnega sektorja v Mariboru. Samo skupaj lahko razvijemo model živega evropskega mesta, kjer je kulturna ponudba dostopna in na dlani vsakemu obiskovalcu vse leto. Kulturni turisti v mestu ostanejo dlje in potrošijo več. Vsekakor si prizadevamo narediti premik pri povezanosti ter skupnih razvojnih in promocijskih projektih, ki krepijo ugled Maribora kot mesta z vrhunsko kulturno-umetniško, festivalsko in muzejsko ponudbo."

[[image_1_article_66491]]

Jure Struc, direktor Zavoda za turizem Maribor: "V okviru dvoletnega cikla razvoja in promocije umetnosti in kulture na ravni Slovenske turistične organizacije smo si v Mariboru zastavili ambicijo, da ogromen kulturni kapital našega mesta pretvorimo v turistični potencial, med drugim tudi za nove skupine obiskovalcev, milenijce, ki se zanimajo za našo identiteto in kulturo, sodobno ustvarjalnost ter doživetja v urbanem okolju. Naš cilj je, da tesno povezana, dostopna in dobro vidna mariborska kultura postane generator turizma višje kakovosti, urejenega okolja in trajnostnega razvoja."

Simona Čelik Vidmar, direktorica Umetnostne galerije Maribor: "Maribor intenzivno postaja urbana in kulturna mestna destinacija. UGM igra znotraj nove identitete pomembno vlogo. V mesto prinašamo sodobno, živo umetnost, povezujemo mestna prizorišča ter odpiramo nova. Tako privabljamo mlade obiskovalce iz celotne Slovenije in širše regije. Dve osrednji razstavi – Spekter v UGM in trienale EKO 9 v Starem sanatoriju – sta izven tradicionalnih okvirjev in vabita v naše prostore poznavalce in tiste, ki se prvič srečujejo z umetnostjo. Partnerji v kulturi in turizmu smo ambasadorji celotne kulturno-umetniške ponudbe mesta ter vabimo obiskovalce v vse naše galerije in muzeje, na vrhunske uprizoritve in na mednarodne festivale."