Mestna občina Maribor je skupaj z Javnim holdingom Maribor šesto leto zapored v okviru projekta Izboljšajmo Maribor organizirala niz aktivnosti ob obeleževanju okoljskih dni in čistilne akcije v okviru projekta Moji odpadki, moja skrb. Ocenjuje, da je v mestnih čistilnih akcijah v tem projektu sodelovalo več kot 9500 udeležencev, ki so zbrali 12.640 kilogramov odpadkov in 1100 kilogramov zelenega obreza, so danes sporočili iz občine.

Organizirano čiščenje celotnega območja se je izvajalo v krajevnih skupnostih Brestrnica-Gaj, Kamnica, Malečnik-Ruperče, Limbuš, Pekre, Razvanje in v mestni četrti Studenci. V ostalih mestnih četrtih je potekala čistilna akcija na v naprej določenih območjih posebej obremenjenih z odpadki.    V vsaki mestni četrti in krajevni skupnosti je bilo glede na velikost in/ali število območij čiščenja urejeno eno ali več zbirnih mest za odpadke. Akcije se je udeležilo več kot 1000 krajanov največ v KS Brestrnica- Gaj (nekaj čez 400).

Na ta dan sta potekali tudi obsežnejši organizirani in vodeni akciji odstranjevanja odpadkov iz narave, in sicer na območju Krajinskega parka Mariborsko jezero in mestnega gozda Stražun. Na obeh, z vidika ekosistema zelo pomembnih območjih, je bila prepoznana visoka obremenjenost naravnega okolja z odpadki. Območje Stražunskega gozda je skoraj vsako leto identificirano kot območje z veliko obremenjenostjo z odpadki, saj ga zaradi njegove velikosti ne moremo v celoti očistiti, hkrati pa posamezniki vanj še vedno odlagajo odpadke. Akcije se je udeležilo več kot 80 krajanov in članov Prostovoljnega gasilskega društva Pobrežje, so sporočili iz Mestne občine Maribor.

Na območju Mariborskega jezera je odstranjevanje odpadkov potekalo vodeno v skupinah iz reke s čolni, raftom in kanuji ter po nabrežju. Sodelovalo je okoli 50 krajanov in članov  Potapljaškega društva Maribor, Ribiškega društva Ruše, Prostovoljnega gasilskega društva Pekre- Limbuš, Rafting kluba, Drava centra in Društva tabornikov Maistrov rod in krajanov. Nabrali so več kot 40 vreč odpadkov, pretežno plastenk, pločevink,  kosov stiropora in drugih mešanih odpadkov.