Maribor

Maribor kmalu čaka korenita sprememba avtobusnih linij

Jerneja Potočnik, 10.01.24 ob 13:31

Že čez nekaj mesecev prebivalce Maribora čaka prava avtobusna revolucija z novimi linijami, spremenjenimi trasami, novimi voznimi redi …

Maribor kmalu čaka korenita sprememba avtobusnih linij

Dolgo obljubljena prenova mestnega potniškega prometa v Mariboru je končno na vidiku – po javni razgrnitvi, ki se začenja že ta petek, ter nadaljnjih korakih, bi lahko nove, posodobljene avtobusne linije v Mariboru začeli koristiti že v času poletja.

Katere ključne novosti prinaša prenova?

Korenita prenova mariborskega potniškega prometa prinaša številne novosti, o katerih bomo podrobneje poročali v prihodnje, med njimi pa gotovo izstopajo:

  • korekcije prav vseh mariborskih avtobusnih linij;
  • kategorizacija avtobusnih linij v glavne, povezovalne in intergrirane šolske;
  • prilagoditev voznih redov;
  • večja frekventnost odhodov glavnih avtobusnih linij;
  • nove linije, ki bodo povezale doslej »nepovezane« dele mesta ter
  • boljša dostopnost prebivalcev Maribora do avtobusnih postajališč.

Dr. Samo Peter Medved, podžupan MO Maribor: »Cilj Mestne občine Maribor je, da strateško zagotavljamo dostopnost javnega potniškega prometa čim večjemu številu ljudi in na tak način povečamo njegovo uporabo, obenem pa optimiziramo stroške. Opravljena analiza uvaja predloge sprememb, končne odločitve pa bomo sprejeli po javni obravnavi, saj želimo pri dolgoročnem snovanju prometne strategije v mestu prisluhniti tudi željam občank in občanov.«

Korekcije linij

Temeljita prevetritev mariborskih avtobusnih linj temelji na obsežni študiji, izvedeni s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, kot je povedal dr. Marjan Lep, profesor sodelujoče fakultete, pa je zasnova prenove temeljila predvsem na minimalnih, sodobnemu uporabniku prilagojenih korekcijah ter zagotavljanju boljše uporabne dostopnosti avtobusnih postajališč in avtobusov.

[[image_2_article_62146]]

Prav vse linije mestnega prometa tako čakajo spremembe, ki si jih bo mogoče od petka, 12. 1., naprej v okviru javne razgrnitve ogledati na posebnem portalu, v prostorih mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter nanje podati predloge.

Glavne avtobusne linije na 10 minut

Bistvena sprememba bo tako predvsem kategorizacija avtobusnih linij v glavne avtobusne linije, povezovalne avtobusne linije ter integrirane šolske linije. Predvsem glavne avtobusne linije bodo tiste, ki bodo v Maribor vnesle »duh velikih zahodnih mest«, saj bodo avtobusi v okviru teh linij, ki bodo povezovale ključne točke Maribora, vozili na 10 oziroma na največ 20 minut.

Po drugi strani bodo avtobusi na povezovalnih linijah vozili manj pogosto kot na glavnih, vseeno pa bodo korekcije avtobusnih tras z dodanimi novimi avtobusnimi linijami meščanom omogočali boljšo dostopnost do želene točke potovanja.

Predlagane spremembe omrežja javnega prevoza v Mariboru vključujejo vzpostavitev 6-ih glavnih linij. Te linije so G1 (Tezno), G2 (Nova vas), G3 (Mestna krožna linija (v obe smeri), G4 (Studenci), G5 (mestna linija po Lentu) in G6 (Vzpenjača). S vzpostavitvijo glavnih linij bo ustvarjen učinek mreže, ki omogoča udobnejše prestopanje, zaradi krajšega čakalnega časa.

Dobrodošla novost: povezave Pobrežja in Tezna, Pobrežja in Studencev, Južne tangente …

Avtobusnim linijam se tako v okviru prenove pridružuje nekaj novih, ki bodo povezale doslej nepovezane dele mesta – z avtobusno linijo bo ustvarjena neposredna povezava Pobrežja in Tezna skozi Stražunski gozd, povezana bo »Južna tangenta« Maribora, znova se vzpostavlja linija, ki bo povezovala Koroška vrata s središčem mesta …

Predlagane povezovalne linije so: P4 Studenci, P7 Kamnica, P9 Zrkovci, P10 Malečnik, P11 Razvanje, P12 mestna krožna linija (v obe smeri), P13, Črnogorska, P14 Limbuš-Ledina/Malečnik, P15 Bresternica, P16 Zg. Duplek, P17 Ribniško selo – Košaški dol, P 18 Pekre, P22 E’Leclerc – Šentiljska.

Novi vozni redi

Po javni razgrnitvi gradiva, ki bo ponudilo tudi posebno digitalno orodje, s katerim si bomo lahko interaktivno ogledali prav vse spremembe mariborskega avtobusnega prometa, ki jih predvideva prenova, Mestno občino Maribor čakajo še nadaljnji koraki.

Gradivo, kjer bodo predstavljeni predlogi sprememb javnega potniškega prometa, bo javno razgrnjeno od 12. januarja 2024 do vključno 12. februarja 2024:

  • na spletni strani Mestne občine Maribor,
  • dostopno tukaj,
  • v prostorih MOM, Urad za komunalo, promet in prostor (soba 015) v času uradnih ur,
  • na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v času uradnih ur.

[[image_1_article_62146]]

Po pregledu pripomb meščanov bodo namreč izvedene še dodatne spremembe, po uspešnih javnih branjih pa bo prenovljena zasnova avtobusnega prometa predana Marpromu, ki bo spremembe poskušal implementirati predvidoma v času letnih počitnic.

Slednje pomeni, da bomo lahko nove linije in prenovljene vozne rede v Mariboru začeli koristiti že z novim šolskim letom …