Predsednik vlade Robert Golob se je danes skupaj z ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom in ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh na delovnem sestanku srečal z vodstvom Dravskih elektrarn Maribor.

Pogovor je potekal o nadaljnji realizaciji strateško pomembnih projektov v energetiki, ki so nujno potrebni za samozadostnost in zanesljivost oskrbe z električno energijo. Kot je znano, so Dravske elektrarne Maribor največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. Proizvedejo kar 85 odstotkov vse tovrstne energije, kar predstavlja več kot 25 odstotkov vse proizvedene energije v Sloveniji. 

Kot je povedal Damjan Seme, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor, je bil delovni sestanek zelo produktiven: "Na vlado in resorna ministrstva smo naslovili prošnjo, da nam pomagajo, da bomo izpolnili vse cilje nacionalnega energetskega podnebnega načrta."

[[image_1_article_66838]]

V nadaljevanju je omenil, da je njihovo poslanstvo, da z več tehnologijami pridejo do trajnostnih rešitev v energetskem prehodu. "Če želimo preučiti, kakšen vpliv imajo te tehnologije na obstoječi portfelj elektro-energetskega sistema Slovenije, ki je vpet v evropski energetski sistem, potem so to izredno zahtevni matematični problemi, ki jih je potrebno rešiti. To ne gre brez močnega računalnika. Govorimo o implementaciji in izgradnji superračunalnika, ki je srčica podatkovnega centra," je dejal Seme.

Ob upravni stavbi DEM-a bodo postavili podatkovni center in superračunalnik

Dodal je, da so včeraj Dravske elektrarne Maribor s podporo vlade in resornih ministrstev podpisale pogodbo o prodaji strateške lokacije z visoko dodano vrednostjo. Na tej lokaciji, nahaja se v neposredni bližini sedeža Dravskih elektrarn Maribor, bodo zgradili podatkovni center s superračunalnikom, ki bo eden najzmogljivejših v Sloveniji in širše. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je že objavilo razpis, konec leta pričakujejo pripravljalna gradbena dela. "Tukaj se bodo preračunavale, rojevale in simulirale najtežje matematične aplikacije in upam, da tudi novi strokovnjaki."

Seme je še dejal, da bosta superačunalnik in podatkovni center za potrebe napajanja neposredno priključena na hidroelektrarno Mariborski otok, priključna moč je za zdaj 5 megavatov. Odpadna toplota pa bo vir toplote za ogrevanje občanov. "Če ponazorim, vsa poraba, ki jo Maribor v poletnem času potrebuje za sanitarno vodo, bo tukaj. "

Zemljišče v Mariboru (na lokaciji upravne stavbe DEM) je bilo izbrano kot najustreznejše za izvajanje načrtovane dejavnosti. Lokacija namreč že sedaj predstavlja eno izmed pomembnejših infrastrukturnih lokacij na kateri se med drugim nahajata center vodenja Dravskih elektrarn Maribor in center vodenja proizvodnje skupine HSE ter s tem predstavlja pomembno podatkovno–informacijsko vozlišče skupine HSE. Bodočemu podatkovnemu centru bodo zagotovljeni ustrezni infrastrukturni priključki, predvsem v komunikacijsko omrežje.

Ob kasnejši nadgradnji podatkovnega centra s superračunalnikom pa bo, ob njegovem delovanju, nastalo tudi precej odpadne toplote, ki se bo lahko izkoristila v sistemu daljinskega ogrevanja mesta Maribor.

Stavba na lokaciji v Mariboru, katere gradnja se bo predvidoma začela prihodnje leto in bo zaključena v letu 2026, bo v lasti javnega infrastrukturnega zavoda ARNES (ta je v lasti Republike Slovenije), ki zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture ter njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini.

V objektu sta predvideni dve etaži; pritlična etaža bo namenjena namestitvi HPC (High Performance Computing) super računalnika enega od zunanjih uporabnikov, etaža nadstropja pa bo namenjena namestitvi običajnega podatkovnega centra ter manjšega super računalniškega sistema HPC. Stavba je načrtovana kot samostojni objekt, kjer bo čim večji delež potrebne energije zagotovljen z njeno proizvodnjo na samem objektu, kar bo doseženo na dva načina, in sicer s samooskrbo z električno in toplotno energijo. Gradnja je korak v smeri strategije Arnesa, ki kot javni infrastrukturni zavod gradi, vzdržuje in upravlja infrastrukturo, ki povezuje univerze, inštitute, raziskovalne laboratorije, muzeje, šole, baze podatkov in digitalne knjižnice.

Golob: Dravske elektrarne Maribor postajajo dragulj na področju podatkovnih in računalniških zmogljivosti 

Predsednik vlade Robert Golob je dodal, da Dravske elektrarne Maribor na področju podatkovnih in računalniških zmogljivosti postajajo dragulj za celotno državo in širše. "Izjemno sem zadovoljen nad sinergijami lokacije za podatkovni center skupaj s superračunalnikom za razvoj bodočih računalniških in podatkovnih zmogljivosti v Mariboru in celi državi. Dogovorjeno je, da bo superračunalnik, ki bo stal v Mariboru, pridobil 50 milijonov evrov evropskih nepovratnih sredstev iz Evropske unije, temu bo država dodala dodatnih 50 milijonov, s čimer bomo zgradili enega najzmogljivejših superračunalnikov v Evropi v vrednosti več kot 100 milijonov evrov. S tem se bomo navezali na podatkovni center, ki je v nastajanju in je vreden 11 milijonov evrov. Ne samo da bosta v isti stavbi, svoje zmogljivosti bosta lahko ponujala za ustrezne aplikacije in ponudila priložnost, da se na področju umetne inteligence in ostalih naprednih aplikacij ravno ta lokacija v Mariboru uvrsti na svetovni zemljevid."

[[image_2_article_66838]]

Investitor projekta je država, brez tesnega sodelovanja z Dravskimi elektrarnami Maribor in Mestno občino Maribor takšnega centra ne moremo postaviti, je še dodal Golob. 

Še bolj pomembna kot neposredna delovna mesta, ki jih prinaša investicija, so posredna delovna mesta, ki bodo omogočila ekipam raziskovalcev na Univerzi v Mariboru in širše, da bodo lahko razvijali aplikacije, ki bodo konkurenčne in zanimive za cel svet."

Pogovor je tekel še o pobudi znotraj vodne diplomacije. Slovenija je, po besedah predsednika vlade, v Združenih narodih zelo aktivna v vodni diplomaciji, kjer ponuja svoje znanje o upravljanju z vodami vsem državam po svetu. "Ravno na tej lokaciji, tudi zaradi bogate zgodovine Dravskih elektrarn, se ponujajo priložnosti, da bi povezali vesoljske tehnologije, opazovanje z vesolja z obdelavo teh slik na superračunalniku in podatkovnem centru."

[[image_3_article_66838]]