Potem ko je Krajevna skupnost Malečnik - Ruperče ob podpori sveta zavoda Osnovne šole Malečnik na infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek naslovila odprto pismo, v katerem so opozorili na nevzdržne prometne razmere na glavni cesti in že eno leto trajajočo polovično cestno zaporo zaradi plazu, se je na odprto pismo odzval Andrej Rajh, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, sicer Mariborčan in nekdanji član tukajšnjega mestnega sveta. 

Rajh je v odgovoru na odprto pismo najprej spomnil na katastrofalne poplave, ki so v lanskem letu na državni prometni infrastrukturi povzročile za več kot 700 milijonov evrov škode. Zaradi odprave posledic ujm je država po Rajhovih besedah zamaknila izvedbo praktično vseh ostalih investicij po državi. "Tako se izvajajo investicije, ki so potrebne za odpravo posledic ujm, tiste, za katera so zagotovljena EU sredstva in tiste, ki so v izvajanju."

Po enem letu pod cerkvijo vendarle začeli z deli 

Državni sekretar nadalje piše, da je Direkcija RS za infrastrukturo v maju začela z izvedbo sanacije usada pod cerkvijo v Malečniku, ki jo bo predvidoma končala do začetka septembra 2024. Da so se po več kot letu dni na območju dveh usadov pod cerkvijo dela vendarle začela, je v teh dneh res že vidno na terenu. Po naših informacijah pa dela ne gredo v smeri sanacije usadov s pilotno steno, temveč je predvidena biotehnična protierozijska zaščita in AB zid

[[image_1_article_66233]]

Kdo je odgovoren za usad v Celestrini?

Vozniki na semafor in polovično zaporo naletijo tudi v nadaljevanju ceste, v Celestrini  pred lovskim domom, kjer se je sprožil še en usad. Po Rajhovih pojasnilih tam ob padavinah izteka voda iz kanalizacije, ki izpodjeda brežino. Kot je zapisal Rajh, je Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) zato 1. decembra lani pozvala Mestno občino Maribor k pripravi izvedbene dokumentacije za zajem zalednih vod in sanacije brežine. "DRSI bo lahko pričela z izvedbo sanacije takoj, ko bo MOM pripravila potrebno dokumentacijo." 

[[image_2_article_66233]]

Ker se je ministrstvo izgovorilo na Mestno občino Maribor in trdi, da je ona odgovorna za nastalo stanje in mora pripraviti ustrezne zakonske podlage za izvedbo sanacijskih del, smo se obrnili na MOM za dodatna pojasnila. Vprašali smo jih, ali je res občina odgovorna za nastalo stanje in ali bo pripravila potrebno dokumentacijo. Odgovore objavimo takoj, ko jih prejmemo. 

Vladimir Stožer, predsednik KS Malečnik - Ruperče, nam je potrdil, da je včeraj Suzano Fras na Mestni občini Maribor seznanil z odgovorom ministrstva na odprto pismo. "Prosil sem jo, da preveri, kako je z zahtevo ministrstva o izdelavi dokumentacije za sanacijo usada v Celestrini," je dejal. 

Nekdanji mariborski mestni svetnik Andrej Rajh, danes državi sekretar v kabinetu infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek, je glede situacije na državni cesti skozi Malečnik podal zelo splošne odgovore. Dejanska situacija pa je takšna, da so najranljivejše skupine udeležencev v prometu, zlasti otroci, zaradi polovičnih zapor in neurejenih pločnikov in prehod za pešce dnevno izpostavljeni varnostnim tveganjem.

Prav zato so starši otrok v sodelovanju s krajevno skupnostjo na pristojno ministrstvo naslovili odprto pismo, v katerem so, potem ko se eno leto ni nič premaknilo, izrazili ogorčenje in zahtevo po ukrepanju. Dobili pa so zgolj splošni odgovor državnega sekretarja , v katerem ni, zlasti v delu, ki se nanaša na celovito rekonstrukcijo državne ceste, konkretnih časovnic in zavez po čimprejšnji in celoviti urediti razmer. 

Glede celovite rekonstrukcije ceste ni novega 

Glede že več let načrtovane celovite rekonstrukcije državne ceste skozi Malečnik je Rajh ponovil, da se projekt nahaja v zaključni fazi recenzije, pridobivanju manjkajočega mnenja nosilca urejanja prostora in zagotavljanja potrebnih zemljišč za gradnjo.  "Vse to moramo pridobiti pred začetkom izvedbe del. Na ministrstvu za infrastrukturo želimo, da bi lahko izvajali čim več investicij. Lanskoletne ujme so intenzivnost izvedbe številnih po državi nekoliko zamaknile. Ne glede na to lahko potrdimo, da se kljub temu na območju Mestne občine Maribor številne kljub temu izvajajo. Tako se za nekatere pripravlja investicijska in projektna dokumentacija, pridobivajo zemljišča ter vodijo upravni postopki, druge so pred izvedbo, nekateri projekti so v gradnji."