V aprilu 2024 so v podjetju Snaga iz Skupine JHMB opravili tri svetovalne nadzore, in sicer na območju Studencev, Tomšičevega drevoreda in nato še v Zrkovcih. »Namen svetovalnih nadzorov je informirati gospodinjstva o zaznanih nepravilnostih pri ločevanju odpadkov in jih nanje opozoriti z obvestilom ali pa jih pohvaliti za skrbno in dosledno ločevanje,« pojasnjujejo v podjetju.

Rezultati svetovalnih nadzorov pa so bili daleč od dobrih. Na območju Studencev so bile pregledane posode za mešane komunalne odpadke na 39 naslovih od tega je 35 naslovov prejelo obvestilo o napačni vsebini (90%), zgolj 4 naslovi so prejeli pohvalo o pravilnem ločevanju (10%). Na območju MOM - Tomšičev drevored je 44 naslovov prejelo obvestilo o napačni vsebini (94%),  zgolj 3 naslovi so prejeli pohvalo o pravilnem ločevanju (6%). V Zrkovcih pa so bili rezultati le nekoliko boljši: 46 naslovov prejelo obvestilo o napačni vsebini (71 %), 19 naslovov pa je prejelo pohvalo o pravilnem ločevanju (29 %).

Z aktivnostmi bodo nadaljevali, na kritičnih območjih bodo k nadzoru povabili tudi inšpekcijo

Pri Snagi sicer opažajo, da uporabniki med mešane komunalne odpadke velikokrat odlagajo biološke odpadke (ostanki hrane, papirnati robčki in serviete, zeleni obrez ...), papir (karton, časopis, reklame) in odpadno embalažo (plastenke, pločevinke, ovoji/embalaža hrane ...). 

Z uporabniki poskušajo ob obisku navezati tudi osebni stik in tako razrešiti nejasnosti in težave, ki jih imajo pri ločevanju odpadkov. »Z aktivnostjo želimo spodbuditi uporabnike k odgovornemu ravnanju z odpadki, ki jih povzročajo v gospodinjstvu, jih pravilno usmeriti in jim pomagati pri razmišljanju, kako ravnati s posameznimi vrstami odpadkov,« še dodajo pri podjetju in pri tem napovejo, da bodo s svetovalnimi nadzori nadaljevali tudi v prihajajočih mesecih, ko bodo izvedeni nenapovedano. 

»Prav tako se bomo vrnili na kritična območja in zraven povabili Medobčinsko inšpekcijo, ki ima pristojnost izdaje glob za nepravilno ločevanje odpadkov

Iz sortirnih analiz v letu 2023 so sicer ugotovili, da je na posameznih področjih kar 50 odstotkov napačno odloženih odpadkov med mešanimi komunalnimi odpadki, kar pomeni, da je še veliko prostora za izboljšave na področju ločevanja odpadkov pri gospodinjstvih. »Verjamemo, da bomo uspeli dvigniti nivo ozaveščenosti svojih uporabnikov in jim v prihodnje še bolj približati ločevanje odpadkov na način, da jim ločevanje ne bo predstavljalo težav,« zaključijo.