Javni holding Maribor je ustanovljen, že kmalu po združitvi ključnih mariborskih podjetij pod eno »streho« pa so se pojavile številne pripombe in pobude. Mnogi se namreč sprašujejo, kaj se bo v prihodnjih letih zgodilo z zaposlenimi šestih mariborskih podjetij, ki so se znašli v novem delovnem okolju.

Mariborski mestni svetnik Vladimir Šega je podal predlog, s katerim bi se področje delovnih razmerij in prenosa delavcev uredilo bolj natančno, v. d. direktorica Javnega holdinga Maribor mag. Lidija Pliberšek pa odgovarja, da so skrbi odveč, saj bo vse potekalo v skladu z zakonodajo.

Dopolnila k odloku že na oktobrski seji?

Mariborski mestni svetnik in predstavnik stranke Levica, Vladimir Šega, sicer tudi predsednik Združenja svetov delavcev Slovenije, je nedavno pozval, da se že na naslednji, oktobrski seji občinskega sveta MOM, sprejme dopolnila k odloku o ustanovitvi holdinga. Slednja bi še dodatno zaščitila delavce in bi bila kasneje prenesena tudi v statut družbe. V pogovoru za Maribor24.si je Šega povedal:

»Holding je v luči učinkovitega korporativnega upravljanja in pozitivnih sinergijskih učinkov vsekakor dobrodošel. Vendar žal le v teoriji. V bližnjem Gradcu imamo sicer zgleden primer takšne organizacije mestnega javnega servisa. Ko pa to zgodbo prenesemo v naše etično okolje, se vse po vrsti sfiži. Tako bi v Sloveniji res težko našli kak primer dobre prakse takšnih povezav.«

Kljub obljubam in zakonodaji še vedno preveč kršitev, dopolnilo zato nujno

Kot predsednik Združenja svetov delavcev Slovenije Šega že vrsto let spremlja kršitve delovno pravne zakonodaje in soupravljalskih pravic, ki se (pre)pogosto dogajajo prav v državnih in paradržavnih podjetjih ter zavodih. »Žal nekakšne obljube in zagotovila, češ mi pa tega že ne bomo kršili, ne pijejo vode. Tako vodstvena mesta, kot politični položaji so zelo minljiva zgodba in kaj hitro nasledniki pozabijo ali pa preslišijo obljube svojih predhodnikov,« je poudaril Šega.

»Žal nekakšne obljube in zagotovila, češ mi pa tega že ne bomo kršili, ne pijejo vode. Tako vodstvena mesta, kot politični položaji so zelo minljiva zgodba in kaj hitro nasledniki pozabijo ali pa preslišijo obljube svojih predhodnikov.«

Vladimir Šega je zato pred preteklo sejo mestnega sveta podal predlog, s katerim se večina mariborskih svetnikov, tudi teh iz vrst opozicije, strinja: »Zato je nujno, da mestni sprejme zavezujoč »skupščinski sklep« oziroma dopolnilo k odloku o ustanovitvi, ki bo zaščitil pravice zaposlenih. Pomembno je tudi, da smo že v prvotno verzijo odloka umestili skupni svet delavcev, kot partnerja, ki zastopa soupravljalske pravice vseh zaposlenih na nivoju holdinga. S temi dopolnili pravzaprav ne zavezujemo delodajalca k ukrepom, ki ne bi bili že zapisani v ustrezni zakonodaji (ZDR, ZSDU…). Ker pa ima žal naša zakonodaja, predvsem pa sodna praksa skorajda nično moč »prisile«, je toliko bolj pomembno, da te zaveze preciziramo v odloku o ustanovitvi.«  

Predlagana sklepa:

Sklep 1

Vse pravice in obveznosti iz obstoječih podjetniških ali kolektivnih pogodb se prenesejo in zavezujejo prenesene delavce in holding po njihovem prenosu na javni holding ves čas trajanja delovnega razmerja, oziroma do sklenitve nove kolektivne pogodbe. V primeru prehodov delavcev na delo iz ene v drugo koncernsko družbo znotraj Holdinga, se glede pravic iz delovnega razmerja, vezanih na delovno dobo, kot delovna doba delavca pri novem delodajalcu šteje tudi delovna doba pri prejšnjem.

Sklep 2

Član uprave je tudi delavski direktor, ki je imenovan na predlog skupnega sveta delavcev holdinga v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l. RS št. 42/93 in št. 56/01).

V Javnem holdingu Maribor mirijo

V. d. direktorica Javnega holdinga Maribor mag. Lidija Pliberšek miri in poudarja, da bo prenos zaposlenih potekal ob doslednem upoštevanju vseh zakonskih predpisov. »Veseli smo vseh konstruktivnih predlogov, ki bodo doprinesli k čim hitrejšemu doseganju ciljev in poslanstva JHMB,« Pliberškova komentira pobudo Vladimirja Šege: »Glede na dejstvo, da so mestni svetniki Odlok o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor, d. o. o., z veliko večino potrdili, lahko upravičeno sklepamo, da so koordiniranemu delovanju mariborskih gospodarskih javnih služb naklonjeni.«

»Prenos zaposlenih bo potekal ob doslednem upoštevanju vseh zakonskih predpisov ter v tesnem sodelovanju s sindikati, pristojnimi za naše področje delovanja, in svetom delavcev JHMB.«

»Razumemo, da so v času neposredno po uradni ustanovitvi JHMB vprašanja o prenosu delavcev še posebej aktualna, vendar smo že na novinarski konferenci tik pred ustanovitvijo holdinga pojasnili, da bo prenos zaposlenih potekal ob doslednem upoštevanju vseh zakonskih predpisov ter v tesnem sodelovanju s sindikati, pristojnimi za naše področje delovanja, in svetom delavcev JHMB,« še doda.