UKC Maribor se, tako kot nekateri drugi zdravstveni zavodi v Sloveniji, srečuje s težavami pri nabavi sodobne, tehnološko napredne in vrhunske opreme, ki je potrebna za strokovno, kakovostno in varno zdravljenje pacientov. »Skoraj popolna odsotnost obnavljanja medicinske opreme in vlaganj v medicinsko infrastrukturo od leta 2010 dalje, se kaže v povprečno zelo visoki starosti medicinske opreme, tehnološkem zaostajanju in dolgoletnih prostorskih težavah več oddelkov,« pojasnijo v UKC Maribor, kjer so že od leta 2018 dalje intenzivirali pobude za vključitev nujno potrebnih investicij v medicinsko opremo in urejanje prostorskih razmer v državni proračun oz. načrt razvojnih programov Ministrstva za zdravje.

V zaključni fazi naročilo za izgradnjo gasilskega dvigala

Tako so ministrstvo tudi v preteklem letu seznanili s potrebnimi investicijami v izboljšane infrastrukture za različne oddelke: Oddelek za patologijo, Oddelki Klinike za interno medicino, Oddelek za pljučne bolezni, Oddelek za kožne in spolne bolezni, Klinika za pediatrijo, Centralna lekarna. Potrebni so hladilni agregati, pralna linija, obnova kuhinje ter nabava nove medicinske opreme, med katero med drugim sodijo RTG aparati in operacijske mize.

Kot so nam dejali v UKC Maribor, je Ministrstvo za zdravje glede na omejitve proračunskih sredstev, potrdilo investicijo v širitev Enote za intenzivno nego in terapijo na Kliniki za pediatrijo v UKC Maribor, trenutno pa je v zaključni fazi tudi naročilo za izgradnjo gasilskega dvigala na stolpnici Klinike za kirurgijo.

»Od opreme smo v letih od 2018 do danes dobili: 16 anestezijskih aparatov, pet posteljnih enot za intenzivno terapijo, magnetno resonanco MR 1.5 T, angiografski RTG aparata »bi plane«, 3 mobilne rentgene, sistem za nevronavigacijo, 2 aparata za računalniško tomografijo (CT),« pojasnijo.

Računajo na podporo ministrstva

Znatni zalogaj za finančni načrt 2020 predstavlja selitev Oddelka za kožne in spolne bolezni ter posledično selitev Oddelka za pljučne bolezni iz Mariborskega Pohorja. »Pri tem računamo na podporo Ministrstva, saj je načelno dogovorjeno, da bo financiranje selitve Oddelka za pljučne bolezni vključeno v državni proračun.« Od večjih investicij v medicinsko opremo se sicer v proračunskem letu 2020 zaključujejo tiste, ki so bile odobrene v preteklih letih. »Glede novih potreb, med katerimi je tudi sistem za robotsko asistiranje operativnih posegov, se UKC Maribor z vodstvom Ministrstva za zdravje še dogovarja in usklajuje, zato bo več znanega ob zaključku priprav za finančni načrt za leto 2020.«

3,2 milijona evrov letno

Glede na povprečje zadnjih treh let dobi UKC Maribor iz državnega proračuna okoli 3,2 milijona evrov letno. »To je seveda vsota, ki je znatno prenizka za ustrezno posodabljanje opreme, celo na osnovni ravni zdravstvene oskrbe, kaj šele na ravni kliničnega centra. UKC Maribor je eden od dveh kliničnih centrov v Sloveniji,« povedo ob tem in dodajo, da se upravičeno pričakuje, da so pacienti iz kateregakoli dela Slovenije deležni primerljivega zdravljena, ki jo ob usposobljenih in vrhunskih kadrih omogoča tudi sodobna oprema.

UKC Maribor si želi, da je pri odločanju o razdelitvi sredstev iz državnega proračuna za investicije obravnavan enakovredno in sorazmerno s statusom terciarne ustanove, ki zagotavlja strokovno in varno zdravljenje tudi za najzahtevnejše zdravstvene primere.