Prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programov Letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2020 je bila možna do ponedeljka, včeraj pa je razpisna komisija začela z odpiranjem vlog, ki ne bo javno.

Lani velike spremembe v razpisu prinesle nižja sredstva mnogim klubom

Letni program športa (LPŠ) v MO Maribor določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu občine, pri čemer se upošteva struktura in prednostne naloge, ki so opredeljene v nacionalnem programu.

V letu 2019 so bili razpisni pogoji bistveno spremenjeni. Direktor Športnih objektov Maribor (ŠOM) Tadej Mežnar nam je pojasnil, da so se pri klubih pojavile težave »zaradi spremenjenega financiranja in zaostrenih pogojev, ki jih je prinesla vsebina novega javnega razpisa ter pogojev in kriterijev, ki se zahtevajo od klubov in društev pri prijavi in kasneje pri porabi proračunskih sredstev za tiste programe, na katerega se klub oz. društvo prijavlja.«

Lani zaradi večjih sprememb tudi izobraževanja klubov

V letu 2019 so ob vseh spremembah spremenili tudi postopek prijave, ki so ga prvič izvedli v elektronski obliki. Kot nam je pojasnil Mežnar, so na MO Maribor za klube in društva pripravili izobraževanja o tem, kako izpolniti elektronsko prijavo, na voljo so bili tudi strokovni delavci na Uradu za šport in na Športni zvezi Maribor, vendar pa je bilo kljub temu zaznati številne napake s strani zainteresiranih klubov. In ravno zato so bili številni klubi na razpisu v letu 2019 manj uspešni ali celo neuspešni.

Za uporabo športnih površin letos 400 tisoč evrov več

Kot so nam sporočili iz Mestne občine Maribor, so na temelju izkušenj razpisa v letu 2019 pripravili nekatere izboljšave in uravnave, ki bolje sledijo ciljem, ki jih želijo doseči v prihodnje: »Med drugim je v LPŠ 2020 uravnano razmerje med posameznimi programi – področji športa, zagotovljena ustrezna višina sredstev za nacionalne programe športa otrok in mladine (Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, šolska športna tekmovanja), uravnano razmerje med tekmovalnim športom in športom za vse. V LPŠ 2020 so ukinjeni nekateri programi, ki se v letu 2019 niso obnesli, dodani pa so nekateri novi programi, kot na primer športne dejavnosti za študente.«

Kot bistveno razliko so izpostavili znatno večji obseg sredstev za uporabo športnih površin javnega zavoda Športni objekti Maribor – v letu so za to namenili 1.558.993 evrov, v letu 2020 pa 1.945.702 evrov.

Kot bistveno razliko so izpostavili znatno večji obseg sredstev za uporabo športnih površin javnega zavoda Športni objekti Maribor – v letu so za to namenili 1.558.993 evrov, v letu 2020 pa 1.945.702 evrov.

Olimpijci bodo dodatno nagrajeni

Na MOM so zagotovili, da bodo v letu 2020 ustrezno poskrbeli za vrhunske športnike (športniki mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda). Razmah rekreativnega športa, ki je v razpisu definiran kot šport za vse, pri čemer gre za netekmovalno in množično ukvarjanje s športom, na sredstva vrhunskih športnikov naj ne bi vplivalo. Na MOM so tudi zagotovili, da bodo olimpijce poletnih Olimpijskih iger v Tokiu tudi dodatno nagradili.

Šport dinamična panoga, spremembe so potrebne

Spremembe v sofinanciranju športa na MOM so vsakoletne, s čimer želijo sredstva razdeliti aktualno in primerno: »Šport je živa in dinamična panoga, ki se nenehno razvija in spreminja. MO Maribor skuša temu vselej slediti in posledično uravnavati razmerja med sofinanciranimi programi.«