Prebivalci krajevne skupnosti Bresternica – Gaj so na današnjem zboru občanov protestirali proti načrtovani pozidavi območja pri veslaškem centru, kjer je nekoč stal motel.

Župan Saša Arsenovič je v nagovoru okoli 330 razburjenih občanov poudaril, da je občina prek družbe Mestne nepremičnine nedavno odkupila omenjeno zemljišče od družbe Terme Maribor, “da bi ga zaščitila”. Kot je dejal, trenutno veljavni odlok omogoča pozidavo v turistične namene, zato so se bali, da bi zemljišče prešlo v zasebno last in tako izgubilo javni značaj.

Krajani ostro proti vsakršni pozidavi

Gre za območje, kjer je v preteklosti stal Motel Jezero z igriščem za mini golf in avtokampom, zdaj pa so tam le zelene površine. “Vsi, ki smo odraščali v Mariboru, se nostalgično spominjamo tega območja in naš namen nikakor ni njegovo razvrednotenje,” je dejala Maja Reichenberg Heričko iz občinskega urada za komunalo, promet in prostor, kot poroča STA.

Po njenih besedah je na podlagi odloka iz leta 1990 tu dovoljena gradnja motela, 30 bungalovov, kampa, igrišča za mini golf, treh gostinskih vrtov in vrste parkirišč, v predlogu novega občinskega prostorskega načrta občine pa se predvideva v večjem deležu skupno 31.000 kvadratnih metrov velikega zemljišča rekreacijske površine z igrali in zelenicami, v “manjšem” delu ob cesti pa apartmajsko naselje. V vsakem primeru je pred kakršno koli pozidavo treba sprejeti še podrobni prostorski načrt in izvesti javni natečaj, kar vključuje dialog s krajani, je poudarila.

Zbrani se s tem niso strinjali in so ostro protestirali proti vsakršni pozidavi območja. Predsednik krajevne skupnosti Primož Hedl je predstavil rezultate ankete med krajani, ki je pokazala, da tako misli velika večina prebivalcev krajevne skupnosti. “Če bi radi pozidali le tretjino, zakaj potem spreminjate celotno območje v stavbno zemljišče? Družba Mestne nepremičnine lahko to zemljišče po spremembi namembnosti zlahka proda,” je dejal.

Župan je odgovoril, da so bili njihovi prvotni načrti napačno predstavljeni v javnosti. “Nihče ne govori o stolpičih ali blokih. To bodo stavbe s pritličjem in enim nadstropjem, ki z Drave sploh ne bodo vidne,” je zatrdil. Priznal je, da so bili načrtovani objekti v prvotnem predlogu občine nekoliko višji in da so jih po pripombah občanov že znižali. “Tako dokazujemo, da vas poslušamo in slišimo,” je dejal.

Spornih toč še več

Zbranih ni prepričal, zato je po daljši izmenjavi, tudi precej ostrih besedah pristal na umik načrtovane spremembe namembnosti spornega zemljišča iz novega občinskega prostorskega načrta. Ker je več udeležencev zbora vzklikalo, naj se na omenjenem zemljišču “nič ne spremeni”, je predlagal, da izglasujejo predlog, da se za to območje ohrani veljavni prostorski akt.

Nekateri zbrani so v zmedi, ki je ob tem nastala, to tudi izglasovali, a se je kasneje izkazalo, da so napačno razumeli postopek. Veljavni prostorski akt namreč omogoča pozidavo v turistične namene.

Namesto tega so večinsko potrdili sklepe, ki jih je predlagal svet krajevne skupnosti. Tako so izglasovali, da se namembnost zemljišča spremeni v osnovni namenski rabi v območje zelenih površin, v podrobni namenski rabi pa v površine za oddih, rekreacijo in šport.

Mestni svetniki so opravili prvo branje predloga novega občinskega prostorskega načrta junija, kdaj bo drugo branje, pa še ni znano, poroča STA.

Spornih točk je sicer še več. V mestni četrti Koroška vrata se je oblikovala Civilna iniciativa RT-38, ki se ne strinja z dopuščanjem gradnje dveh stolpnic s podzemno garažo ob krožišču na Gosposvetski cesti, ki naj bi služila kot zasebni študentski dom. “Predvidena izgradnja grobo posega v obstoječe gabarite, poseljenost in namembnost območja, ki je na robu najožje cone vodovarstvenega območja,” so sporočili.