Mestna občina Maribor (MOM) je sledila predlogu stroke, ki je predlagala popolno zaporo za osebni promet na Lentu (med Vodnim in Sodnim stolpom), razen za stanujoče, dostavo, enosledni promet in JPP. Območje Lenta je odslej »shared-space« cona (20 km/h), ki je že bila v preteklosti uvedena na Glavnem trgu in Koroški cesti ter Cafovi ulici. Obnovljeno nabrežje reke Drave tako ustvarja trajnostno, varno, privlačno in prijazno okolja za prebivalce in obiskovalce mestnega jedra, sporočajo iz občine. 

"MOM je z dokončano obnovo nabrežja Lent, ki bo namenjena druženju in sprehodu ob Dravi, prenovo Glavnega trga s Koroško cesto, ki odpira prostor pešcem in manjšim lokalnim ponudnikom, ureditvijo tržnice in novega Mlečno-mesnega paviljona, urejenega Vojašniškega trga s Kulturno četrtjo Minoriti, ki v staro mesto jedro vnaša novo življenje, naredila preobrazbo, ki se v širšem kontekstu evropskih držav kaže za učinkovito in potrebno," še navajajo v občini. 

MOM je tako zaključila z izvedbo projekta Obnova nabrežja reke Drave. Za ureditev nabrežja je uspešno kandidirala za evropska sredstva in prejela sklep o sofinanciranju v višini 2,382.064,70 milijona evrov. "Investicija je obsegala preureditev levega nabrežja reke Drave v območju med Studenško brvjo in Vodnim stolpom v dolžini več kot 1 kilometer ter skupni površini okoli 24.000 m2. Faza projekta, ki je bil prijavljena za sofinanciranje je bila v celoti izvedena medtem ko bo naslednja faza prenove izvedena, ko bo finančno stanje to dopuščalo."

Kakšen bo prometni režim? 

Glede prometnega režima bodo tako na širšem območju Lenta v veljavi naslednje spremembe: dvosmerni promet med Vodnim stolpom ter Ribiško ulico in enosmerni promet med Ribiško ulico ter Studenško brvjo. Nadalje sledi območje umirjenega prometa v obeh smereh med Ribiško ulico in Vodnim stolpom s potopnim valjem pri Vodnem ter Sodnem stolpu (»shared-space« cona (20 km/h) – dostop z dovolilnico za stanujoče, dostavo, enosledni promet in JPP). Parkirnih površin na Lentu ne bo, razen na južni strani Pristana ter pri stavbi na naslovu Ob Bregu 8. Med Ribiško in Strmo ulico bo promet potekal enosmerno v smeri Strme ulice. Promet bo reguliran s potopnimi valji, ki bodo pri Vodnem in Sodnem stolpu.

V naslednjih dneh bo MO Maribor aktivno informirala stanovalce, lastnike garaž in gostinskih lokalov na Lentu, da pristopijo k ureditvi dovolilnic za vstop v varovano območje skupnega prometnega prostora.

"Upravičenci do vstopa v varovano območje skupnega prometnega prostora so podjetja, ki vršijo dostavo blaga do strank, izvajajo servisne in kurirske dejavnosti, vzdrževanje objektov z lokacijo v varovanem območju skupnega prometnega prostora, stanovalci, ki so lastniki ali najemniki stanovanj v tem območju ali lastniki ali najemniki garaž in poslovnih prostorov. Ti upravičenci si lahko pridobijo letno dovoljenje za vstop z vozilom v dostavnem času (med 5.00 in 10.00 uro), z izjemo najemnikov garaž ali stanovalcev z možnostjo parkiranja na dvorišču v območju. Ti so upravičeni do izdaje letnega dovoljenja za 24-urni vstop v varovano območje skupnega prometnega prostora do parkirnega prostora," so še zapisali. 

Za pridobitev dovoljenja in dovolilnice za vstop v varovano območje skupnega prometnega prostora je potrebno izpolniti ustrezno vlogo, ki je dosegljiva na spletni strani MOM. Izpolnjeno vlogo skupaj z ustreznimi prilogami je potrebno oddati v vložišču Mestne občine Maribor (soba št. 14), poslati po elektronski pošti na [email protected] ali po pošti na naslov Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Najemniki parkirnih prostorov v garažni hiši na Usnjarski ulici in na parkirišču Žički dvor, se morajo obrniti na upravnika garažne hiše oz. parkirišča Žički dvor, kjer bodo prejeli dovolilnico za 24-urni vstop do parkirnega mesta.