Mariborski medobčinski stanovanjski sklad je konec leta razpolagal s skupaj 2032 stanovanji, od tega jih je 1826 namenjenih neprofitni oddaji, 82 pa tržni. Ob tem imajo v lasti še 55 bivalnih enot, 21 službenih stanovanj, 17 namenjenih mladim družinam, 13 oskrbovanih, še 18 pa v javno zasebnem partnerstvu. Letos načrtujejo nov razpis.

Začasne bivalne enote za tiste z najtežjimi stiskami

Kot je razvidno iz letnega poročila sklada, so v sklopu leta 2022 objavljenega razpisa lani v njem oddali 29 neprofitnih stanovanj, po razpisu še iz leta 2020 pa 82 stanovanj, od tega 21 neprofitnih. Ob tem so sodelovali pri objavi razpisa republiškega stanovanjskega sklada za oddajo okoli 340 najemnih stanovanj na lokaciji Pod Pekrsko gorco.

Začasne bivalne enote, s katerimi so reševali najtežje socialne stiske, so na novo začasno dodelili 22 prosilcem, 35 pa so podaljšali obstoječe pogodbe.

Hkrati so na mariborskem skladu septembra lani pričeli s preverjanjem upravičenost 369 najemnikov neprofitnih stanovanj, pri katerih je od sklenitve najemne pogodbe preteklo pet let oziroma v tem obdobju niso bili preverjeni v zadnjih petih letih. V septembru 2022 so pričeli s preveritvijo upravičenosti do nadaljevanja neprofitnega razmerja za 369 obstoječih najemnikov in ugotovili, da jih 39 pogojev ne izpolnjuje več. Novembra so pričeli s preveritvijo še pri 226 najemnikih.

Poslali več kot 1400 opominov

Še vedno se soočajo tudi z dolžniki, tako da so med drugim poslali 1408 opominov pred vložitvijo izvršb iz naslova najemnin v znesku dobrih 400.000 evrov, 216 opominov pred izvršbo iz naslova upravljanja - zaračunanih obratovalnih stroškov v skupnem znesku 34.000 evrov in 414 opominov najemnikom in porokom pred vložitvijo izvršb iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika za plačane obratovalne stroške v znesku 137.932 evrov.

Z javnimi dražbami so ob prodaji stanovanj prejeli 750.000 evrov, hkrati pa so izvedli nakup petih stanovanj, po enega v občinah Hoče-Slivnica, Duplek, Rače-Fram in Starše, v skupni vrednosti 500.000 evrov, medtem ko primernega stanovanja niso našli v občini Miklavž na Dravskem polju.

V 75 stanovanjih so lani izvedli obnove, stavbo pohištvo so zamenjali v 107, zamenjavo peči pa v 25 stanovanjih, medtem ko so v 153 izvedli servis in popravila peči.

Potem ko je novembra lani mariborski občinski svet sprejel občinski prostorski načrt za gradnjo večstanovanjskega objekta za mlade in mlade družine na Dvoržakovi ulici, so podpisali pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, še vedno pa čakajo na sprejem prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskega objekta na Vrbanski cesti.

Lani razpisa ni bilo

Razpisa za neprofitna stanovanja lani sicer niso izvedli, saj so jih dodeljevali še po razpisu, objavljenem oktobra 2022, saj so tako želeli zmanjšati obstoječe čakalne liste upravičencev, ki na stanovanje čakajo več let, ter se izogniti velikemu številu odklonitev primernih stanovanj s strani uspelih upravičencev, ki se v večini na razpis prijavljajo zgolj zaradi pridobitve subvencije pri plačilu tržne najemnine.

Kot še poudarjajo na mariborskem skladu, je število prosilcev do leta 2019 naraščalo, v zadnjih letih pa se jih na razpis prijavi okoli 1100. Povpraševanje po neprofitnih stanovanjih je bistveno večje pri prosilcih z nižjimi dohodki kot pri prosilcih z višjimi dohodki, ki so zavezani k plačilu varščine v višini treh mesečnih najemnin. Nov razpis bodo po predhodni potrditvi nadzornega sveta izvedli letos.

Posledice neplačevanja

Sklad je lani zaradi neplačevanja najemnine vročil 94 opominov pred tožbo na odpoved najemne pogodbe in izpraznitev stanovanja ter 30 opominov zaradi drugih kršitev najemne pogodbe, medtem ko so vložili 32 tožb in 12 nalogov za odpoved najemne pogodbe. Od sodišča so prejeli 40 sodnih odločb za izpraznitev, kar kaže, da se neplačevanje stroškov nadaljuje.

Kot so poudarili, najemnike vztrajno opozarjajo na posledice neplačevanja, torej na vložitev tožbe na odpoved najemne pogodbe in posledično na izpraznitev stanovanja, ter jih po finančno pomoč napotujejo na center za socialno delo ter nevladne organizacije. Pri tem vseeno opažajo, da narašča odzivnost neplačnikov, ki se po prejetem opominu nekoliko prej kot v preteklosti oglasijo pri njih in poskušajo vsaj delno poravnati dolg. Skupaj so lani izvedli 12 deložacij, 48 pa jih je bilo odloženih.

STA