Mestni svetniki Mestne občine Maribor se bodo na četrtkovi seji seznanili s predlogom financiranja političnih strank in klubov svetnikov v letu 2024, nakazuje seznam gradiv za tokratno sejo mestnega sveta. Skupno je za te namene glede na predlog predvidenih 129.576 evrov, od tega 75.576 evrov za financiranje političnih strank in 54.000 evrov za delovanje klubov svetnikov.

Sredstva za financiranje političnih strank se dodeljujejo na podlagi rezultatov volitev v mestni svet. Političnim strankam, katerih liste so pri volitvah v mestni svet, 20. novembra 2022, dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana mestnega sveta, je namenjenih 0,25 evra na dobljeni glas.

Financiranje političnih strank

Višina sredstev za financiranje političnih strank je določena v proračunu Mestne občine Maribor in se izračuna na podlagi števila glasov, ki so jih stranke prejele na zadnjih volitvah v mestni svet. Letos bo tako največ sredstev prejela SDS (2.147,75 evra), sledi Gibanje Svoboda (1.814,25 evra). Sredstva za mariborske politične stranke tako po predlogu mesečno znašajo 6298 evrov, kar na letni ravni znaša 75 576 evrov.

Gradiva sej mestnega sveta MO Maribor so javno dostopna, podrobneje pa si jih lahko ogledate tudi sami. Do njih dostopate tukaj.

Financiranje klubov svetnikov

Sredstva za delovanje klubov svetnikov se določijo na podlagi števila svetnikov v posameznem klubu, letos pa je za klube svetnikov predvidenih 54 000 evrov sredstev.

Predlog financiranja je v skladu s predpisi

Čeravno je financiranje političnih strank ter klubov svetnikov vedno znova tema polemik, pa je predlog financiranja političnih strank in klubov svetnikov v skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah in Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov Mestne občine Maribor, ki narekuje tovrstno dodeljevanje sredstev.