Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad izdala odločitev o finančni podpori projektu ureditve kolesarskega nadhoda in nadhoda za pešce čez Titovo cesto v Mariboru. Vrednost projekta je dobrih 370.000 evrov, od tega bo kohezijski sklad prispeval 206.000 evrov.

Sredstva iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb

“Namen projekta je zagotovitev celovite kolesarske mreže v Mariboru in pogojev za dnevne migracije kolesarjev znotraj mesta Maribor. S tem se bo bistveno izboljšala kolesarska povezava v tem delu mesta in širšem okolju ter na prometno varen način skrajšala pot v smeri sever-jug,” so danes sporočili iz službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Gre za izgradnjo kolesarskega nadhoda na vzhodnem kraku t. i. turbo krožišča, kjer se s Titove ceste zavija na Pobreško cesto. V okviru naložbe je načrtovana tudi postavitev urbane opreme za kolesarje in ozelenitev brežine. Temeljenje in stebri so bili že izvedeni v okviru izgradnje cestnega krožišča in nadhoda na njegovem južnem kraku.