Kolesarsko sprehajalna pot med Adamičevim naseljem in dvoetažnim mostom v Mariboru je zaključena. Kot so sporočili iz Mestne občine Maribor, so v okviru prve faze Dravske kolesarske poti v mestu uredili dvosmerno kolesarsko povezavo, vključno s spremljajočo infrastrukturo, pot pa ustreza standardom, ki veljajo za daljinske kolesarske poti.

Z deli začeli maja 2022

Prva etapa je dolga nekaj več kot 1200 metrov, z deli pa so začeli maja 2022. V sklopu projekta, katerega namen je slediti ciljem občinske trajnostne urbane strategije, celostne prometne strategije ter drugih strateških dokumentov in programov Mestne občine Maribor, so med drugim uredili površine za kolesarje in pešce, spustne klančine pod Titovim mostom ter stopnišča s Pobreške ceste, ob tem pa postavili javno razsvetljavo in zasadili drevesa.

Glavni cilji nove kolesarske poti:

  • Omogočanje dnevne mobilnosti: Kolesarska pot omogoča prebivalcem bolj oddaljenih naselij in sosednjih občin lažji dostop do mestnega središča.
  • Udobna in privlačna pot: Nova infrastruktura nudi prijetno in varno kolesarjenje ter sprehajanje ob Dravi.
  • Trajnostna mobilnost: Spodbujanje uporabe koles namesto osebnih avtomobilov prispeva k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.
  • Turistična atrakcija: Kolesarska pot je del mednarodne Dravske kolesarske poti, ki privablja turiste in povečuje turistični obisk v Mariboru.
  • Prometna varnost: Izboljšana infrastruktura zagotavlja večjo varnost za kolesarje in pešce.
  • Zmanjšanje prometne obremenitve: Z večjo uporabo koles in manjšo uporabo osebnih avtomobilov se zmanjšujejo prometne obremenitve v mestnem središču.
  • Zadovoljstvo prebivalcev: Nova pot povečuje zadovoljstvo lokalnega prebivalstva s kakovostjo bivanja in mobilnosti.

Kolesarska pot je del mednarodne Dravske kolesarske poti, ki privablja turiste in povečuje turistični obisk v Mariboru. Neposredno je povezana z avtobusnim postajališčem "Greenwich" in postajališčem izposoje koles MBajk, kar dodatno povečuje njeno dostopnost in uporabnost za prebivalce in obiskovalce, so še dodali na mariborski občini.