Predvideva se, da bodo kmalu začeli graditi novo kliniko na mestu dotrajane stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, ki so jo porušili na začetku letošnjega leta. Na ministrstvu za zdravje, ki je odgovorno za investicijo, pričakujejo izdajo gradbenega dovoljenja v bližnji prihodnosti, s čimer naj bi dela začeli jeseni.

V ministrstvu so za naš portal tudi pojasnili, zakaj se investicija podražila. "Po prvotnem načrtu je bila predvidena izgradnja stavbe s skupno površino približno 12 tisoč kvadratnih metrov, nato pa se je načrt objekta povečal na skupno površino približno 18.360 kvadratnih metrov. Zato so seveda ocenjeni stroški izgradnje objekta dražji. Poleg tega je bil prvotni načrt projekta pripravljen že pred nekaj leti, vmes so se spremenili indeksi cen, pa tudi tehnične smernice – predvsem z vidika varnosti pacientov. Ker gre za infekcijsko kliniko, je, na primer, zelo pomembno prezračevanje, sodobne inštalacije ter naprave za le-to pa so danes bistveno dražje, kot so bile na začetku priprave projekta. Iz prvotnih 50 milijonov evrov je zdaj nadomestna novogradnja stavbe ocenjena na 105,18 milijona evrov, vključno z opremo."

Problemi infekcijskega oddelka 

Predvideva se torej izgradnja stavbe s skupno površino približno 18.360 m2, s predvideno etažnostjo 3K+P+6. Nova stavba bo po podatkih ministrstva omogočala hospitalizacijo do 69 bolnikov (v primeru epidemije pa do 130).

"Stara stavba infekcijskega oddelka, ki je bila prvotno zgrajena 1929 (delno porušena med II. svetovno vojno, dozidana pa šele 1953), je bila namreč povsem dotrajana, njena zasnova pa ni omogočala, da bi lahko v skladu s sodobnimi medicinskimi smernicami varno obravnavali bolnike z različnimi, tudi novejšimi nalezljivimi boleznimi. V obstoječih prostorih (tako v bolniških sobah kot ambulantah in čakalnicah) ni bilo ustreznih prostorskih možnosti za potrebe različnih vrst izolacij bolnikov z nalezljivimi boleznimi, še zlasti kritična pa je bila v letih ob pandemiji covida-19 odsotnost možnosti ustrezne aerogene izolacije. S tem problemom se oddelek sooča tudi sicer vsakodnevno pri obravnavi bolnikov z okužbami, ki se prenašajo aerogeno (kot npr. ošpice, vodene koze, tuberkuloza, covid-19)."

Pacienti Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja so trenutno nastanjeni na 2. etaži Oddelka za psihiatrijo in v 3. etaži Klinike za kirurgijo. Delo je prilagojeno začasnim prostorom, sporočajo iz UKC Maribor. 

Prav tako so bile zaradi prostorske zasnove stavbe zelo slabe možnosti drugih vrst izolacije: kapljične in kontaktne izolacije bolnikov, kakor tudi zaščitne (protektivne) izolacije imunsko oslabelih bolnikov; v večini so bile sobe večposteljne, niso imele svojih sanitarij in ne predprostorov, kar je izjemno oteževalo oziroma skoraj onemogočalo izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje prenosov okužb med bolniki in tudi med osebjem. Zaradi pomanjkanja enoposteljnih sob se je tako moralo nameščati bolnike v večposteljne sobe, kar je pri bolnikih z nalezljivimi boleznimi zelo neprimerno.

Začetek del jeseni

"Neustrezni prostori pomenijo za bolnike večje tveganje za okužbo z drugimi povzročitelji, predvsem pa za kolonizacijo in okužbo z večkratno odpornimi bakterijami, kar lahko v primeru razvoja bolnišnične okužbe bolnika tudi življenjsko ogrozi. Okužbe z večkratno odpornimi bakterijami pa so vezane na daljšo hospitalizacijo in pomembno povečajo stroške zdravljenja," navajajo v ministrstvu. 

Skladno z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 pa bo zagotovila potrebno višino sredstev v finančnem načrtu ministrstva za zdravje za izvedbo načrtovanih in potrjenih investicij v zdravstvene zavode, med katere sodi tudi Infekcijska klinika Maribor.

"Gradbeno dovoljenje pričakujemo v kratkem. Podpisana bo pogodba na področju gradbenega prava z izkušenim pravnim podjetjem za pripravo razpisne dokumentacije in objavo javnega naročila za izvajalca. Pričakujemo, da se bodo dela začela jeseni in da bo projekt zaključen leta 2027," so še odgovorili v ministrstvu.