Odvoz vozila s pajkom je vse prej kot prijeten dogodek, ki s seboj poleg stresa prinaša tudi cel kup stroškov. Na podlagi odredbe Medobčinskega redarstva ali policije je podjetje Marprom v letu 2023 na območju Mestne občine Maribor odpeljalo 795 nepravilno parkiranih avtomobilov in 37 zapuščenih vozil. Do konca marca letos že 213 avtomobilov, ki niso bili ustrezno parkirani, in osem zapuščenih vozil. 

Po poteku rokov so lahko vozila predana v rezrez 

Pajek nepravilno parkirana vozila odpelje na varovano parkirišče v Mlinski ulici, zapuščena vozila pa na varovano parkirišče v Linhartovi ulici. Odpeljana nepravilno parkirana vozila je treba hraniti na parkirišču minimalno štiri mesece oziroma 120 dni, zapuščena vozila minimalno tri mesece oziroma 90 dni, po poteku teh rokov pa so lahko predana v razrez, so nam sporočili z Javnega holdinga Maribor. 

Najpogostejše lokacije odvozov so Ob jarku, Valvasorjeva ulica in Ulica Eve Lovše.

Strošek odvoza nepravilno parkiranega vozila znaša 100 evrov, pri čemer se 24 ur po odvozu začne dodatno obračunavati ležarina v višini 5 evrov na dan. Poleg tega vam redar napiše globo, katere višina je odvisno od tega, na katerem mestu ste vozilo nepravilno parkirali (pločnik, parkirni prostor za invalide, ...).

Je mogoče plačati polovičko?

Na vprašanje, ali je mogoče za odvoz vozila pri Marpromu uveljavljati polovično plačilo kazni, na javnem holdingu odgovarjajo: "V primerih, ko medobčinski redar že izda odredbo za odvoz avtomobila, a ga stranka nato prevzame na kraju prekrška še pred odvozom s pajkom, poravna polovični znesek 50 evrov."

Odvažajo tudi avtobuse in tovorna vozila 

Vsi avtomobili, ki so predmet odvoza, so zavarovani. Tako morebitno škodo krije zavarovalnica. Pri nalaganju in odvozu so poškodbe na avtomobilih, kot so nam odgovorili, redke, saj je ekipa strokovno usposobljena za izvedbo postopka. 

Specialno vozilo pajek, ki ga uporablja Javno podjetje Marprom za odvoz nepravilno parkiranih vozil, tehnično opravlja odvoze osebnih vozil, SUV-ov in manjših kombiniranih vozil, odvoz večjih tovornih vozil in avtobusov pa se izvaja s podizvajalci. To pomeni, da odvažajo na podlagi prejetih odredb medobčinskega redarstva vse vrste vozil. Podlaga za to je odredba Mestne občine Maribor, ki je bila izdana 8. 4. 2024 (Medobčinski uradni vestnik št. 6) in v 49. členu/ 5. odst. določa: Višina stroškov, potrebnih za odstranitev tovornega vozila, avtobusa ali druga vozila, ki ga ni mogoče odstraniti z vozilom »pajkom«, se zaračuna po dejanskih stroških, kot jih odmeri izvajalec storitve odstranitve tovornega vozila, avtobusa ali drugega vozila.

Ob tem dodajamo, da lisičenje nepravilno parkiranih vozil, ki smo ga poznali v preteklosti, v Mestni občini Maribor ni v uporabi.