Direkcija za infrastrukturo je po enem letu, odkar je obilno deževje lanskega maja na območju Malečnika povzročilo več plazov, vendarle začela s sanacijo dveh usadov pod malečniško cerkvijo, kjer je bila ves ta čas urejena polovična zapora. Vmes je bila cesta zaradi kanalizacijskih del Mestne občine Maribor celo popolnoma zaprta. 

Izbrani izvajalec je že očistil območje usadov, ki jih bo saniral s tako imenovano biotehnično protierozijsko zaščito in armiranim betonskim zidom. Dela naj bi bila zaključena do začetka septembra. 

MOM: Usad v Celestrini je posledica več okoliščin 

Še vedno pa se ni začela sanacija usada, ki se je sprožil v nadaljevanju omenjene državne ceste, v Celestrini pred lovskim domom, kjer je Mestna občina Maribor v lanskem letu v okviru evropsko sofinanciranega projekta gradila kanalizacijo. Tam se je sprožil usad, kjer ob padavinah izteka voda iz kanalizacije, ki izpodjeda brežino. Pomet je tudi tam urejen s semaforjem in poteka izmenično enosmerno. V času prometnih konic nastajajo zastoji.

Kot je v odgovoru na nedavno odprto pismo, ki ga je KS Malečnik - Ruperče naslovila na infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek, zapisal državni sekretar Andrej Rajh, je Direkcija RS za infrastrukturo 1. decembra lani pozvala Mestno občino Maribor k pripravi izvedbene dokumentacije za zajem zalednih vod in sanacije brežine. "DRSI bo lahko pričela z izvedbo sanacije takoj, ko bo MOM pripravila potrebno dokumentacijo."

Na Mestno občino Maribor smo naslovili vprašanje, ali navedbe ministrstva, da je za nastalo situacijo odgovorna MOM, držijo in ali bodo pripravili potrebno dokumentacijo za sanacijo usada. Odgovorili so, da je usad na navedeni lokaciji v naselju Celestrina prvenstveno elementarni dogodek, ki je nastal kot posledica obilnih padavin v maju 2023. "Takrat je do velike škode prišlo po celotni Mestni občini Maribor, tako na občinski kot na državni infrastrukturi. Sam usad je tako posledica več okoliščin, od katerih je gradnja kanalizacije le eden od njih."

Direkcija in občina sta se dogovorili 

Na območju KS Malečnik Ruperče je sicer občina zgradila skoraj deset kilometrov kanalizacije. V kabinetu župana MO Maribor so še zapisali, da je občina nedavno s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) dogovorila aktivnosti glede ukrepov za sanacijo usada in delitev financiranja le-teh. "Teh ukrepov bo več, nekaj jih bo izvedla MOM, sanacija usada pa bo v domeni DRSI. Okvirna časovnica predvideva sanacijo usada konec leta 2024."