Mestne svetnike mariborske občine v četrtek čaka zanimiva in vsebinsko bogata seja, na kateri bodo med drugim odločali tudi o usodi mariborskih športnih objektov.

Med gradivi seje je namreč mogoče najti predlog Letnega programa obnove objektov na področju športa za leto 2024, ki vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov, pri čemer sta med prioritetami obnova kegljišča v Dvorani Tabor ter sanacija streh tribun na Stadionu Ljudski vrt.

Gradiva sej mestnega sveta MO Maribor so javno dostopna, podrobneje pa si jih lahko ogledate tudi sami. Do njih dostopate tukaj.

Dobrega pol milijona za dva športna objekta

Oba projekta sta nujna, saj se dotrajana infrastruktura vse bolj negativno odraža na kakovosti športnih aktivnosti in varnosti obiskovalcev. Kegljišče v Dvorani Tabor je, kot navaja dokumentacija, staro že 32 let in ne ustreza več mednarodnim standardom. To pomeni, da Maribor ne more gostiti mednarodnih tekmovanj in s tem izgublja priložnosti za promocijo mesta in športa.

Ob tem dotrajane strehe tribun na Ljudskem vrtu ogrožajo varnost obiskovalcev in povzročajo škodo na konstrukciji stadiona, prav zato pa je z namenom preprečitve nadaljnje degradacije objekta sanacija več kot nujna.

Predlagan načrt investicijskega vzdrževanja obsega 371 906,19 evra za sanacijo zamakanja streh tribun ter 8000 evrov za strokovni nadzor ter koordinacijo vzdrževanja, medtem ko obnova steze kegljišča ter avtomatike predvideva 195 000 evrov sredstev ter 5000 evrov za strokovni nadzor in koordinacijo. Skupna vrednost investicijskega vzdrževanja na področju športa bo v proračun MOM posegla v višini 579 906,19 evra.

Ali bodo mariborski svetniki predlog s sklepom potrdili ali ne, bo pokazala že četrtkova seja, na MO Maribor pa so po oceni iz dokumentacije prepričani, da projekt izkazuje ekonomsko upravičenost in finančno izvedljivost.

Ob tem gradivo Letnega načrta navaja še, da bi se lahko sredstva, ki bi bila namenjena investicijskemu vzdrževanju, v primeru pridobitve dodatnega državnega denarja iz morebitnega razpisa še znižala.