Na Kardeljevi ulici so pred časom v sklopu sanacije ceste uredili tudi parkirna mesta. Iz enega izmed voznih pasov so zaradi potreb po parkiranju uredili več parkirnih mest. Teh kot kaže še vedno ni dovolj. Na dveh delih Kardeljeve je več poslovnih objektov, ki jih občani dnevno potrebujejo: pošta, banke, trgovine.. Na voznike, ki parkirajo pa pogosto prežijo redarji, a tokrat prvič na ploščadi pred DM, kjer je sicer konstantno parkiranih več deset vozil.

Na nas se je obrnila bralka, ki nam je poslala fotografijo oglobljenih vozil in dejala: »Takšno je bilo stanje danes na parkirišču pred blokom oz. pred DM-om. Redar je imel akcijo, le kaj jih moti, da so kaznovali ljudi? To več ni normalno. Nonstop pred in za blokom same kazni.«

Kot nam je uspelo izvedeti so šli redarji v »akcijo« zaradi pritožb nekaterih stanovalcev. Prvi dan naj bi redarji parkiranim vozilom redarji pustili opozorila, naslednji dan so jih oglobili. Omenjena ploščad je sicer last Mestne občine Maribor in parkiranje ni dovoljenjo.

»Bog ne daj, da pride do požara v stolpnici. Vse bi zgorelo preden bi odstranili parkirana vozila. Kdo bo krivec v tem primeru?!«

Akcijo sprožili stanovalci Kardeljeve

Na spletni strani izboljsamo.maribor.si smo zasledili pritožbo občana Leona, ki živi na Kardeljevi. Zapisal je: »Stanovalci Kardeljeve nenehno opozarjamo pristojne službe glede parkiranja na ploščadi pred tržnico in trgovino DM. Tam je znak prepoved ustavljanja in parkiranja, vendar vsakodnevni kaos avtomobilov ne omogoča varnega prehoda in gibanja stanovalcev. Redarska služba je gluha kljub opozorilom, da gre za cono kjer je dostop za interventna vozila. Bog ne daj, da pride do požara v stolpnici. Vse bi zgorelo preden bi odstranili parkirana vozila. Kdo bo krivec v tem primeru?!« Še isti dan je dobil odgovor Mestne občine Maribor kjer so zapisali: »Pobudo je prejela v reševanje pristojna strokovna služba.«

Potrebna ureditev parkirnih mest za določen čas?

Obrnili smo se tudi na predsednika Mestne četrti Nova vas Vinka Virtnika, ki nam je dejal: »Res je, da je na tistem območju ogromno vozil. Sam menim, da bi bilo najbolje, da se zariše ožarna pot tako kot predpisuje zakon, kar bi bilo več od tega, bi izrisali dovoljena parkirna mesta za trgovine in banke. Naključni kupci bi lahko tako parkirali omejen čas.« Zadevo bodo obravnavali na prihodnji seji MČ.

Z vprašanji ali načrtujejo spremenjeno prometno ureditev smo se obrnili tudi na Mestno občino Maribor, njihove odgovore objavimo, ko jih prejmemo.