Tako kot v številnih drugih mestih, se tudi v Mariboru srečujemo z vandalizmom. Na območju Maribora je policija letos obravnavala več kot 330 primerov kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari. Ta številka odraža širok spekter incidentov, od uničevanja mestne infrastrukture do zasebne lastnine. Kljub prizadevanjem lokalnih oblasti in policije za zmanjšanje teh kaznivih dejanj, vandalizem še naprej predstavlja resen izziv za skupnost.

Vandalizem vas lahko stane tudi zapora

Policija obravnava vandalizem kot kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari po 220. členu Kazenskega zakonika. Izjemoma lahko pridejo v poštev tudi druga kazniva dejanja npr. požig ali poškodovanje, odstranitev ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote. "Za kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do dveh let. Letno na območju celotne policijske uprave obravnavamo med 330 in 430 primerov kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, približno polovico na širšem območju Maribora," so za naš medij Maribor24 sporočili iz Policijske uprave Maribor.

[[image_2_article_66669]]

"Katastrofa, nasproti vrtca več kot teden dni zlomljeno steklo, nepokošena trava... Kdo je odgovoren?" v objavi zapiše sledilka Facebook profila Moj Maribor, Irena Krempl.

Lani je delež preiskanosti teh kaznivih dejanj na območju PU Maribor znašal 28,3%. S pojmom "vandalizem" kot prekršek, se srečujemo pri obravnavi določbe Zakona o varstvu javnega reda in miru. Ta v 16. členu določa, da se, kdor namenoma poškoduje, prevrne, odstrani ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe ravna s spominskimi obeležji in z objekti javne infrastrukture, kot so: komunalna infrastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave in naprave na rekreativnih površinah, igrala na otroških površinah in podobne javne naprave, kaznuje z globo od 208,65 eur do 417,29 eur. "Policijska postaja Maribor I in II sta lani obravnavali eno takšno kršitev, v letu 2022 pa 4," pojasnijo iz PU Maribor.

Več o oblikah in razlogih za vandalska dejanja si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve ali na tej povezavi.

Vse oblike vandalizma so nesprejemljive in jih moramo kot takšne obsoditi, saj lahko sicer prerastejo v ravnanja, ki lahko neposredno in negativno vplivajo na občutek varnosti v našem okolju. "Vandalizem je včasih posledica prikritih napetosti v družbi oziroma odsev splošnega družbenega stanja in težav. Na njegove pojavne oblike vpliva tudi zloraba alkohola ali drugih prepovedanih substanc. Mnogi se sami ali združeni v skupine agresivno vedejo do okolice in tako poskušajo prikazati svoj pomen za družbo, ravnanja pa lahko izhajajo iz napačnih vedenjskih vzorcev," razložijo iz PU Maribor.

[[image_1_article_66669]]

"Spet nam je neutrudni okoljevarstvenik postavil ogledalo. Ne, to niso njegove smeti ampak svinjarija iz gozda. Hvala (ne)znanemu junaku," v objavi zapiše sledilec Facebook profila Moj Maribor, Igor Jurišič.

Na pojavne oblike vandalizma lahko vpliva družba s svojimi aktivnostmi, in sicer tako, da obsodi vsa ravnanja, ki so nesprejemljiva. "Uporaba video nadzornih sistemov na javnih površinah povečuje varnost na tovrstnih površinah in uspešno preprečuje storitve prav vandalskih in premoženjskih kaznivih dejanj. Na mestih, kjer so nameščeni videonadzorni sistemi, so policiji tovrstni posnetki v pomoč pri odkritju in prepoznavi storilcev kaznivih dejanj oz. lahko pomagajo pri preiskavi. Včasih lahko igrajo ključno vlogo pri dokazovanju storitve dejanja osumljencu," pojasnijo.