Mestna občina Maribor bo  ponovno pričela z akcijo ozaveščanja o problematiki  skuteristov  v zaprtih območjih. Kot poudarjajo, je vožnja skuterjev in motorjev (razen izjem z izdano dovolilnico) prepovedana v območju za pešce in zaprtih območjih skupnega prometnega prostora, zato ozaveščanje ni usmerjeno v zmanjšanje hitrosti skuterjev in motorjev, ampak v obveščanje o prepovedi vožnje v teh območjih. 

Pobudo za dodatno ozaveščanje je podalo Medobčinsko redarstvo že v letu 2023, saj se zavedajo, da samo nadzor in kaznovanje voznikov motorjev in skuterjev ne bo prineslo rezultata, razlogov pa je več.

Ukrepi vedno ne dosežejo cilja

Na primer, večina voznikov skuterjev je  mladoletnih  in proti njim Medobčinsko redarstvo ne sme voditi prekrškovnega postopka, ampak poda obdolžilni predlog pristojnemu sodišču. Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 14 let, ni pa še dopolnil 16 let, se smejo izreči le vzgojni ukrepi. Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 16 let, ni pa še dopolnil 18 let, se smejo izreči le vzgojni ukrepi, izjemoma pa se mu sme izreči globa.

Kot dodajajo v občini, ukrepi žal vedno ne dosežejo cilja, saj je kar nekaj mladoletnikov, ki kršijo predpise ne glede na izrečene ukrepe, prav tako pa tudi že odrasli vozniki skuterjev ali motorjev skozi peš cono vedno ne spremenijo obnašanja po obravnavanju v prekrškovnem postopku. Poleg tega se zgodi,  da vozniki skuterjev , ki kršijo predpise,  nimajo registracijskih  tablic ali pa le te pokrijejo in celo namestijo ukradene tablice, tako se ogromno prekrškovnih postopkov, ki so se začeli na zaznavo redarja, zaključi neuspešno, ker ni mogoče pridobiti podatkov o  kršitelju, sami kršitelji pa ne ustavijo, ko jih redar ustavlja pri kontroli prometa.

Redarstvo in tudi vodstvo občine sta zato predlagala več načinov ozaveščanja. Na primer, z nameščanjem posebnih neprometnih znakov na vhodih v zaprta območja, pa s posebno akcijo  obveščanja v svetlobnih vitrinah po celem mestu  o prepovedi vožnje v zaprtih območjih in višini globe. 

"V mestu smo izobesili plakate, naročili radijski oglas in začeli s kampanjo na facebooku in instagramu. V akciji je sodelovalo tudi medobčinsko redarstvo  in policija s poostrenim nadzorom, kjer je bil poudarek na opozarjanju. Medobčinsko redarstvo in policija sta v preteklosti  tudi   v sodelovanju z  Javno agencijo Republike Slovenije izvajali  redne preventivne akcije z nadzorom vožnje, kolesarjev, skuteristov, motoristov in voznikov lahkih motornih vozil  v zaprtih območjih in v mestnih parkih," so še med drugim zapisali v občini 

20 nesreč v zadnjih šestih letih 

Mariborska policija pa nam je postregla s podatki. V zadnjih šestih letih (do 2023) so bili obveščeni o 20 prometnih nesrečah na območju za pešce v Mariboru, pri čemer so obravnavali 5 lahkih telesnih poškodb pešcev, 1 hudo telesno poškodbo kolesarja, 7 lahkih telesnih poškodb kolesarjev in 2 lahki telesni poškodbi voznikov lahkih motornih vozil.

"V letošnjem letu smo v območju za pešce obravnavali eno prometno nesrečo z dvema udeležencema, in sicer zaradi nepravilnega premika, udeležen pa je bil voznik tovornega vozila. Letos smo v območju za pešce ugotovili dve kršitvi in izdali dva plačilna naloga.

V letu 2023 je bilo skupaj ugotovljenih 31 kršitev cestno-prometnih predpisov. V letu 2023 sta bila za prekršek vožnje z motornim vozilom v območju za pešce opozorjena 2 voznika, medtem ko je bilo v letu 2022 opozorjenih 9 kršiteljev. Policisti pri izreku sankcije lahko izrečejo opozorilo, kadar za to obstajajo zakonski pogoji (če je storjeni prekršek neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep),"
so zapisali v policiji.