Danes, 2. septembra 2021, mineva natanko leto dni, odkar so ustanovili Javni holding Maribor (JHMB). Holding je pod skupno streho združil šest podjetij: Energetiko Maribor, Mariborski vodovod, Marprom, Nigrad, Pogrebno podjetje Maribor in Snago.

V prvem letu delovanja je holding opravil vrsto nalog, eden od ključnih mejnikov pa je bil prenos 83 zaposlenih s pridruženih podjetij na JHMB.

Foto: Mestna občina Maribor

To so prvi konkretni rezultati holdinga

Prvi konkretni rezultati holdinga so po zagotovilih mariborske občine že vidni: “Med njimi so uskladitev investicijskega cikla vseh podjetij iz skupine JHMB; celovita obravnava javne infrastrukture in s tem doseganje maksimalnega učinka ob enkratnem posegu v prostor; razvoj in uveljavitev blagovne znamke JHMB; sprejetje etičnega kodeksa JHMB; začetek postopkov skupne nabave pridruženih podjetij (goriva, električna energija, drobni material); skupen komunikacijski nastop vseh pridruženih podjetij; potrditev poslovnega načrta JHMB za leto 2021; konsolidacija lastništva v Pogrebnem podjetju Maribor in Nigradu; izvajanje implementacije modela organiziranosti JHMB, ki vodi v centralizacijo podpornih aktivnosti.”

V letu 2020 so podjetja iz skupine JHMB skupaj ustvarila 90,3 milijona evrov prihodkov in v skupnem seštevku 1,7 milijona evrov dobička. Pozitiven trend poslovanja se nadaljuje tudi v tem letu.

Foto: Mestna občina Maribor

Kmalu center za pomoč uporabnikom in skupne položnice

V JHMB so pristopili k vzpostavitvi Centra za pomoč in podporo uporabnikom. Ta bo vključeval osrednjo informacijsko točko, kjer bo mogoče urejati formalnosti na področju javnih služb, pa tudi klicni center in spletni portal. Že od ustanovitve holdinga je aktualna tudi priprava skupne položnice nekaterih pridruženih podjetij, v zvezi s tem še proučujejo pravne podlage.

Za mariborsko kritično infrastrukturo pod okriljem JHMB oziroma pridruženih podjetij sicer skrbi več kot 1.000 sodelavcev.

Holding ima osrednjo vlogo pri prehodu v zeleno in digitalno

Direktorica JHMB Lidija Pliberšek je pojasnila, kaj je bil glavni namen ustanovitve holdinga: “Povezati podjetja, ki izvajajo gospodarske javne službe, in optimizirati njihove podporne službe brez zmanjšanja števila zaposlenih, da bodo nudile čim boljšo strokovno podporo pridruženim podjetjem. To sedaj že zagotavljamo, pri čemer najboljše prakse s posameznih podjetij prenašamo na raven celotne skupine JHMB.”

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič je poudaril, da je ustanovitev holdinga ena od ključnih potez za razvojni preboj mesta: “Zato ustanovitev holdinga, da trajno izboljšamo kakovost bivanja vseh Mariborčank in Mariborčanov. Brez konsolidiranih, močnih in učinkovitih javnih podjetij mesto tega ne more doseči. Pripravljeni smo, da se soočimo z izzivi prihodnosti. Javni holding je tisti, ki prevzema osrednjo vlogo pri transformaciji Maribora v podnebno nevtralno mesto, pri prehodu v zeleno in digitalno.”

Foto: Mestna občina Maribor

Zaradi holdinga nižji zneski na položnicah?

Direktorica JHMB je razkrila, da so v holdingu samo a področju nabave doslej prihranili do okoli 570.000 evrov. Poudarila je, da se cene energentov, materialov in delovne sile višajo, kljub temu pa so v holdingu uspeli obdržati enake cene storitev. Mariborski župan je dodal: “Položnice smo indirektno pocenili, ker bi že morale biti dražje.”