Maribor

Kaj bodo nove linije pomenile za vse, ki na avtobus stopajo na Pobrežju?

Jerneja Potočnik, 23.01.24 ob 03:40

Kaj pravite na avtobusne novosti, ki se obetajo Pobrežju?

Kaj bodo nove linije pomenile za vse, ki na avtobus stopajo na Pobrežju?

Po dolgem čakanju se končno obeta prenova mestnega potniškega prometa v Mariboru. Od 12. januarja dalje je na ogled javno gradivo, ki prikazuje načrtovane spremembe in izboljšave avtobusnih linij v Mariboru, ki naj bi začele veljati poleti.

Kaj vse se v okviru načrtovanih sprememb obeta na Pobrežju?

[[image_1_article_62413]]

Linija 3 postane glavna linija G3

Predlaga se uvedba samostojne mestne krožne linije, ki bi potekala v obe smeri, z namenom povezovanja Tezna in Pobrežja po Tezenski ulici z Novo vasjo, Taborom, Studenci in mestnim središčem. Predstavljala bi glavno mestno krožno linijo G3, ki bi v konici vozila na 15 minut.

Ta linija bi nudila neposredno povezavo med temi območji, kar bi omogočilo boljšo mobilnost prebivalcev. Dodatno bo predstavljala glavno prestopno linijo za vse študente/dijake, ki se bodo v Maribor pripeljali z medkrajevnimi avtobusi ali železnico.

Poleg tega je predlagana tudi sprememba trase, ki bi po novem potekala po Ulici XIV. divizije, z novima postajališčema pri novem Zdravstvenem domu Tezno.

Za zagotavljanje dostopa do pokopališč se predlaga sprememba linije 12, ki bi po novem prav tako vozila v obe smeri. To bi omogočilo lažji dostop do pokopališč in območja Melja.

Linija 10 in 20 se združita v povezovalno linijo P10

Predlaga se združitev obstoječe linije 10 z linijo 20, kar bi omogočilo bolj racionalno izkoriščanje virov in izboljšalo povezave med območji mesta. Po novem bi avtobus iz Grušove peljal skozi Pobrežje in se vračal preko Melja v Metavo. V nasprotni smeri bi avtobus iz Metave peljal skozi Melje in se vračal preko Pobrežja v Grušovo.

Linija 12 postane povezovalna linija P12

Samostojna krožna linija, ki bi potekala v obe smeri, bi povezovala obe pokopališči (Pobrežje in Dobrava) ter nova naselja na Studencih z Meljem. Dodajo se nova postajališča na Limbuški obvoznici – Podaljšku Proletarskih Brigad (RTV Maribor) in na Pekrski cesti (Dom pod Gorco).

Zaradi poteka trase skozi Melje, se bo avtobus dodatno ustavljal na postajališčih ŽP Maribor, Meljska – Partizanska, Meljska – trgovina, Kraljeviča Marka in Oreško nabrežje 1.

Linija 13 postane povezovalna linija P13

Na tej liniji niso predvidene večje spremembe. Linija bo zaradi majhnega števila optimiranja poteka trase vozila Po Zolajevi in Perhavčevi. Doda se novo postajališče Zolajeva TŠC.

Predlaga se združitev obstoječe linije 10 z linijo 20, kar bi omogočilo bolj racionalno izkoriščanje virov in izboljšalo povezave med območji mesta. Po novem bi avtobus iz Grušove peljal skozi Pobrežje in se vračal preko Melja v Metavo. V nasprotni smeri bi avtobus iz Metave peljal skozi Melje in se vračal preko Pobrežja v Grušovo.

Nova linija bi povezovala Limbuš, Pekre in Tabor s Teznom in Pobrežjem. Linija bi ustavljala na obstoječih postajališčih in v prvi fazi obračala pri TC E'Leclerc. Po izgradnji podvoza Ledina pa še povezovala Tezno, Pobrežje in Malečnik.

Novost – povezovalna linija P14

Nova linija bi povezovala Limbuš, Pekre in Tabor s Teznem in Pobrežjem. Linija bi ustavljala na obstoječih postajališčih in v prvi fazi obračala pri TC E'Leclerc.
Dodatno bi linija po izgradnji podvoza Ledina povezovala tudi Tezno, Pobrežje in Malečnik.

Linija 16 postane povezovalna linija P16

Na tej liniji niso predvidene nobene spremembe.

Kaj so prednosti in kaj slabosti?

Prednost predvidene prenove linij gotovo nakazuje že obet pogostejšega odhoda avtobusov s Pobrežja in na Pobrežje, kar bo omogočala pobreška glavna avtobusna linija. Vsekakor je dobrodošla tudi nova linija P14, ki bo Pobrežje končno neposredno povezala s Teznom ter preostalimi deli mesta.

Kljub temu pa so Mariborčanke in Mariborčani že opozorili na nekaj pomanjkljivosti predvidene prenove, ki se nanašajo predvsem na dejstvo, da po prenovi noben avtobus ne bo več vozil po celotni dolžini ceste XIV. divizije.

»Po Čufarjevi in V. Vlahovića bi vozila dva avtobusa, po XIV. diviziji pa nobeden, ki bi peljal do Europarka, bolnice, Glavnega trga. Starejšim iz Osojnikove se onemogoči veza z bolnico, otroci nimajo veze s šolami na Taboru,« tako izpostavi eden od uporabnikov.

Kakšne so glavne točke prenove potniškega prometa v Mariboru?

Prenova mariborskega potniškega prometa prinaša veliko novosti, med katerimi je treba izpostaviti:

  • popravke vseh obstoječih avtobusnih linij v Mariboru;
  • razdelitev avtobusnih linij na glavne, povezovalne in integrirane šolske;
  • prilagoditev voznih redov;
  • pogostejše odhode glavnih avtobusnih linij;
  • nove linije, ki bodo povezovale dele mesta, ki so bili doslej slabo povezani; in
  • boljšo dostopnost do avtobusnih postaj za prebivalce Maribora.

Glavna novost je kategorizacija avtobusnih linij na glavne, povezovalne in integrirane šolske linije. Glavne avtobusne linije bodo povezovale ključne točke Maribora in bodo vozile na vsakih 10 ali največ 20 minut.

Povezovalne linije bodo vozile redkeje kot glavne, vendar bodo zaradi popravkov avtobusnih tras in dodanih novih linij omogočale boljšo povezanost med različnimi točkami potovanja.

Predlagano omrežje javnega prevoza v Mariboru vsebuje 6 glavnih linij. To so G1 (Tezno), G2 (Nova vas), G3 (Mestna krožna linija (v obe smeri), G4 (Studenci), G5 (mestna linija po Lentu) in G6 (Vzpenjača). Z vzpostavitvijo glavnih linij bo dosežen učinek mreže, ki bo omogočal lažje prestopanje zaradi krajšega čakalnega časa.

Dobrodošla novost so tudi nove linije, ki bodo povezovale dele mesta, ki so bili doslej nepovezani – z avtobusno linijo bo vzpostavljena neposredna povezava Pobrežja in Tezna skozi Stražunski gozd, povezana bo »Južna tangenta« Maribora, ponovno se uvaja linija, ki bo povezovala Koroška vrata s središčem mesta …

Predlagane povezovalne linije so: P4 Studenci, P7 Kamnica, P9 Zrkovci, P10 Malečnik, P11 Razvanje, P12 mestna krožna linija (v obe smeri), P13, Črnogorska, P14 Limbuš-Ledina/Malečnik, P15 Bresternica, P16 Zg. Duplek, P17 Ribniško selo – Košaški dol, P 18 Pekre, P22 E’Leclerc – Šentiljska.

Na spremembe lahko svoje predloge in pripombe dodate tudi vi

Po tem, ko bo javno gradivo, ki vsebuje predloge sprememb javnega potniškega prometa, na ogled od 12. januarja 2024 do vključno 12. februarja 2024, bo Mestna občina Maribor nadaljevala s postopkom prenove.

Gradivo bo vsebovalo tudi posebno digitalno orodje, s katerim si bomo lahko interaktivno ogledali vse spremembe mariborskega avtobusnega prometa, ki jih predvideva prenova. Gradivo si lahko ogledate tukaj.