Združenje EPEKA, socialno podjetje je nedavno na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024 uspelo s projektom EPEKA – stanovanjska zadruga za vse. Člani Združenja so tako danes nekoliko podrobneje predstavili, kaj projekt sploh prinaša.

V okviru projekta se bo vzpostavila prva Evropska stanovanjska zadruga pri nas, hkrati pa se bo izvedlo načrte in pripravilo vso potrebno dokumentacijo za vzpostavitev okrog 20 stanovanj prve pilotne zasebne stanovanjske zadruge v Sloveniji.

Je Slovenija pripravljena na prvo stanovanjsko zadrugo?

Stanovanjska zadruga, ki bo zaradi nižje cene stanovanj postavljena v Maribor, bo zasnovana po vzoru stanovanjskih zadrug iz tujine, še posebej Dunaja, kjer tovrstna oblika bivanja postaja vse bolj popularna, naklonjeni pa so ji tudi na ravni mestnih in državnih oblasti.

Kot pove predsednik Združenja EPEKA, Štefan Simončič, gre pri stanovanjskih zadrugah poenostavljeno za obliko podjetja – zadružniki skupaj s predpisanim začetnim kapitalom ustanovijo zadrugo – podjetje, v okviru katerega nato postavijo oziroma prenovijo stanovanja in druge želene prostore, med katerimi se pogosto znajdejo skupnostne pralnice, savne, skupnostni vrtovi, čebelnjaki, večnamenske dvorane, rekreativni prostori …

Urban Žunko, arhitekt in Urban Žunko, član predsedstva združenja EPEKA ter Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA

Stanovanjska zadruga običajno vključuje pestro paleto stanovalcev različnih generacij, izobrazbenih ter socio-ekonomskih statusov in podobno, ključno pa je, da so prav stanovalci tisti, ki so s svojo začetno investicijo ter sprotnim plačevanjem najemnine tisti, ki skupaj sprejemajo odločitve o zgradbi in stanovanjih, skupnih prostorih in vseh drugih elementih bivanja v stanovanjskih zadrugi. Vsak prebivalec je torej investitor, delni lastnik in aktivni soustvarjalec stanovanjske zadruge.

Evropska zadruga – kaj je to?

Evropska zadruga je tip zadruge, ki jo določa Uredba sveta (ES) o statutu evropske zadruge (SCE). Glavni cilj evropske zadruge je zadovoljevanje potreb njenih članov in/ali razvijanje njihovih gospodarskih in/ali družbenih dejavnosti, zlasti s sklepanjem sporazumov s člani za dobavo blaga, storitev ali izvedbo takšnih del, ki jih Evropska zadruga izvaja ali naroča.

Cilj evropske zadruge je lahko tudi zadovoljevanje potreb njenih članov s spodbujanjem njihove udeležbe v gospodarskih dejavnostih v eni ali več evropskih zadrugah in /ali nacionalnih zadrugah.

Projekt v prvi fazi prinaša predvsem načrtovanje in izobraževanje

Projekt, ki so ga začeli v Združenju EPEKA, trenutno še čaka na pravno-formalno potrditev ustanovitve stanovanjske zadruge, ki je za Slovenijo velika novost, v času trajanja projekta, torej do prihodnje jeseni, pa morajo ob slovenski zadrugi ustanoviti še zadrugo v Berlinu.

Kdo lahko ustanovi evropsko zadrugo?

Evropsko zadrugo lahko ustanovi vsaj pet ali več fizičnih ali pravnih oseb ali z združitvijo nacionalnih zadrug, ob pogoju, da prihajajo vsaj iz dveh različnih držav. Ob tem kapital za ustanovitev evropske zadruge ne sme biti manjši od 30.000,00 EUR.

Sočasno v sodelovanju z arhitektom Urbanom Žunkom, ki dobro pozna dunajski sistem stanovanjskih zadrug, poteka načrtovanje potencialnih stanovanjskih zadrug, ki bodo lahko nato takoj, ko se bo za dejansko gradnjo uredilo financiranje, tudi realizirane.

Epeka – stanovanjska zadruga za vse je tako predvsem pilotni projekt, za katerega v Združenju upajo, da bo spodbudil tako voditelje kot slovenske prebivalce, da tudi sami izrazijo naklonjenost zadružni obliki bivanja.

Upajo, da bo po vzoru tujih primerov stanovanjskih zadrug tudi slovenski sistem kmalu bolj pripravljen na takšne oblike stanovanj, v Združenju pa se zavedajo, da bo vsekakor pomembno tudi izobraževanje ljudi. V Sloveniji namreč popolno lastništvo nepremičnine še vedno predstavlja pomembno sestavino naše kulture.

Kot namreč pojasnjuje Simončič, lahko prav stanovanjske zadruge, usmerjene v trajnostni, zeleni prehod ter prepletanje znanj in generacij predstavljajo rešitev stanovanjske problematike.

Kaj vse se bo v okviru projekta dogajalo?

Člani Združenja EPEKA bodo ob projektu vzpostavitve najemniškega zadružniškega sistema stanovanj poleg oddaje stanovanj izvedli še številne druge aktivnosti, ki stremijo k zelenemu in digitalnemu prehodu z zagotavljanjem trajnostnega načina bivanja.

V EPEKA dodajo še, da bodo aktivnosti »… vključevale številne digitalne poslovne modele v svoje delovanje z namenom povečanja participatornosti in demokratičnosti v skupnostnih procesih, tako samega bivanja v stanovanjski zadrugi kot življenja nasploh.« Povedo še: »Do konca projekta načrtujemo opraviti nakup nepremičnine za izvajanje dejavnosti.«

Prva Evropska stanovanjska zadruga je sicer projekt, ki ga EPEKA izvaja s pomočjo financiranja Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport RS, projekt pa so v Združenju vzpostavili skupaj z odvetništvom Vesenjak in notarko Mojco Vrtačnik.

Celotna vrednost projekta je 194 525 evrov, pri čemer sredstva, prejeta z Ministrstva predstavljajo 150 000 evrov.