Mestna občina Maribor (MOM) je danes na svoji spletni strani www.maribor.si objavila Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Maribor.

Za stavbe, vpisane v register nepremične kulturne dediščine

Namen razpisa je spodbujanje razvoja in oživljanje mesta Maribor z urejanjem videza mesta ter vzdrževanjem in ohranjanjem kulturne dediščine, so sporočili iz občinske službe za odnose z javnostmi. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje celovite obnove pročelij oziroma pročelij s strehami (če se obnova izvaja hkrati) na ulični strani stavb. »Razpis velja za stavbe, ki so vpisane v register nepremične kulturne dediščine in stojijo znotraj širšega območja mariborskega mestnega jedra (Cona A in B), kot je določeno v 8. poglavju Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju očine Maribor, in ki so v lasti fizičnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb,« so zapisali.

V proračunu je zagotovljenih 200 tisoč evrov

Za razpis – rok za predložitev vlog je petek, 24. april – je v proračunu MOM za leto 2020 zagotovljenih 200 tisoč evrov, občina pa bo financirala obnovo v višini največ 50 odstotkov vrednosti stroškov obnove na stavbo. Dodeljena sredstva bo moral upravičenec porabiti v tem proračunskem letu.