Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor je v prvih dveh mesecih letošnjega leta ustvaril skoraj 3,5 milijona evrov izgube, s čimer se je danes seznanil svet zavoda. Vodstvo bolnišnice je ob tem članom sveta med drugim na seji predstavilo še aktualno stanje in potek nekaterih večjih investicij.

Izpad delovnega programa

Svet zavoda je na predlog generalnega direktorja Vojka Flisa po kratki predstavitvi poslovanja bolnišnice v prvih dveh mesecih svojo razpravo pri tej točki zaprl za javnost. Še pred izključitvijo javnosti je sicer predsednik sveta zavoda Marjan Mačkošek izrazil pričakovanje, da jim bo vodstvo predstavilo tudi ukrepe za sanacijo razmer, ki so predvsem posledica zdravniške stavke.

Po skoraj uro dolgi razpravi za zaprtimi vrati je svet zavoda sprejel sklep, s katerim je ministrstvo za zdravje pozval, da v dogovoru z zdravstveno zavarovalnico uredi problematiko financiranja terciarne dejavnosti, od vodstva bolnišnice pa pričakuje ukrepe za sanacijo izgube.

[[image_1_article_64926]]

Iz gradiva za sejo je sicer razvidno, da v prvih dveh mesecih največji delež prihodkov predstavljajo prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki pa so za 6,6 odstotne točke nižji od tistih, ki so jih načrtovali v tem obdobju, ter za 2,5 odstotne točke višji v primerjavi z enakim obdobjem lani.

"Izpad delovnega programa zaradi stavke zdravnikov je kljub vsem prizadevanjem razlog, da nam ni uspelo zagotoviti uravnoteženega poslovnega rezultata," so zapisali v kliničnem centru ter dodali, da se bo vodstvo bolnišnice tudi letos trudilo, da bi ob koncu leta beležili vsaj uravnotežen poslovni rezultat.

Največ težav z že trajajočo širitvijo onkologije

Svet zavoda UKC Maribor se je ob tem danes seznanil tudi s potekom izvajanja nekaterih največjih investicij. Največ težav je trenutno z že trajajočo širitvijo onkologije, saj jim je drugostopenjski organ zaradi pritožbe stanovalcev stavbe na Masarykovi ulici razveljavil gradbeno dovoljenje za drugo fazo.

Flis je v zvezi s tem napovedal, da se bodo že v ponedeljek sestali s stanovalci in jim predlagali odkup stanovanj ali preselitev v ustrezna nadomestna stanovanja, pri tem pa bo potrebna tudi nova cenitev stavbe.

Bo na Pohorju končno nastala negovalna bolnišnica?

Konec februarja so podpisali pogodbo z izvajalcem del za preureditev nekdanjega pljučnega oddelka na Pohorju v negovalno bolnišnico. Potekajo tudi priprave na začetek gradnje nove stavbe infekcijske klinike, za katero želijo še letos opraviti razpisni postopek za izvajalca gradbenih del, država pa je potrdila tudi gradnjo objekta za zmanjšanje vsebnosti usedljivih snovi v odpadnih vodah.

Za zdaj od večjih projektov brez finančnih zagotovil še vedno ostajajo obnova glavne kuhinje, nadomestni objekt oddelka za patologijo in ureditev prostorov centralne lekarne, poroča STA.