Zdravstvena postaja Tezno je še eden izmed projektov mariborske občine z dolgo brado. Da so novi prostori nujno potrebni je znano že več let, saj se ambulante družinske medicine zdravstvene postaje Tezno trenutno nahajajo v dotrajanem objektu pri industrijski coni Tezno. Žarki upanja so posvetili že leta 2020, ko je občina objavila natečaj, na katerem so iskali strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Zdravstveno postajo Tezno v Mariboru. 

Na omenjen razpis je prispelo 13 rešitev, komisija pod vodstvom podžupana Gregorja Reichenberg, pa je »zaradi širšega urbanističnega koncepta, smiselne ureditve javnega parterja, čitljive arhitekturne misli ter kompaktne, racionalne in prilagodljive programske zasnove« podelila najvišjo nagrado Urošu Lobniku, Davidu Mišiču, Žigi Kreševiču, Sašu Žoleku, Goranu Piršiću, Davoru Fistriču in Maji Žalik.

Začetek del sprva v letu 2022, nato 2023 sedaj konec leta 2024

Predviden začetek gradnje je bil prvotno v letu 2022 pa se je zamaknil prvič – v leto 2023, zadnji predviden čas začetka pa je konec leta 2024. A se, kot nam povedo na občini, časovnica ponovno malo spreminja. »Okvirna časovnica se v prvem delu trenutno nekoliko spreminja zaradi dolgotrajnejšega usklajevanja vsebin z uporabnikom (ZD-AD) ter optimiziranja projektnih rešitev s ciljem racionaliziranja stroška gradnje. Cilj je vsekakor še zmeraj, da se vloga za sofinanciranje in JN izvedeta v prvi polovici letošnjega leta ter, da se ne ogroža predvidenega roka pričetka del konec letošnjega leta oziroma v začetku prihodnjega leta

[[image_1_article_64655]]

Mestna občina Maribor se je v sredini junija lani sicer razveselili novice o pridobljenem gradbenem dovoljenju, ki ga je županu predal arhitekt Styria Arhitekture David Mišič. Župan Saša Arsenovič je z novico nato seznanil mestni svet in dejal: »Z arhitekti in investitorji izvajamo optimizacijo projekta, da bi bila investicija čim cenejša«. A očitno tudi tu ne bo tako, kot so si zamislili. Minuli teden je namreč župan novinarjem povedal, da je prišlo do nepričakovanega dviga ocenjene vrednosti. »Imamo gradbeno dovoljenje za 'Tezno', kar je plus. Imamo pa tudi minus, in sicer, da je ocenjena vrednost bistveno višja, kot smo upali,« je dejal, za koliko in zakaj pa ni želel razkriti, saj da tekočih poslov ne komentira. Na mariborski občini sicer za nas pojasnijo, da glede vrednosti investicije s projektanti trenutno zasledujejo cilj, da se načrtovana vrednost ne spremeni

Nova zdravstvena postaja je skupni projekt Mestne občine Maribor, Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in Lekarne Maribor, v sklopu katerega bosta na območju Urbanega centra Tezno zgrajeni tudi lekarna in podzemna garaža.

Celotna investicija je bila sicer ocenjena na 20,8 milijona, pri tem pa naj bi po napovedih največ v projekt vložila Mestna občina Maribor, splošne ambulante so namreč v celoti investicija občine, za  specialistične ambulante pa bo prispevala dve tretjini. Svoje dele pa bodo, kot partnerji in soinvestitorji primaknili tudi Zdravstveni Dom Maribor, občine soustanoviteljice ZD Maribor, Lekarne Maribor, del pa tudi Ministrstvo za zdravje

Kaj vse je sicer predvideno?

Novogradnja se načrtuje pri Osnovni šoli Martina Konšaka na drugi strani mestne četrti. Predviden je dvonadstropni objekt ob Prekmurski ulici. V zdravstveni postaji Tezno je predvidenih sedem ambulant družinske medicine, eno nadstropje pa bo v celoti namenjeno obravnavi otrok in mladostnikov. Tu bodo tudi ambulante medicine dela, prometa in športa, ginekologije in zobozdravstva z laboratorijem. Kot že rečeno, bodo prostore dobile tudi Lekarne Maribor, predvideno je še, da bo objekt imel svojo garažo in zunanja parkirna mesta.