Pregled mariborskih projektov pokaže, da so v zadnjem času v ospredju predvsem mariborski trgi – dobili smo novega Glavnega, revitaliziran ter urejen je bil Vojašniški, pred Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko smo dobili žepni park, nedavno pa so na MO Maribor napovedali tudi celovito prenovo Slomškovega trga.

Se pri Slomškovem trgu prenavljanje mariborskih trgov ustavi ali bomo v prihodnosti deležni še več osveženih trgov?

Kaj kaže trendu prenove trgov?

Na občini namignejo, da se bo trend prenove trgov nadaljeval tudi v prihodnje ...

»Na Sektorju za urejanje prostora je v letošnjem letu predvidena izvedba natečaja za pridobitev strokovno najprimernejše rešitve za ureditev Trga revolucije,« pojasnijo ter dodajo, da v prihodnjih letih načrtujejo še izvedbo natečaja za območje Trga svobode s celovito rešitvijo ureditve promenade s kioski proti Prešernovi ulici. Dodajo sicer, da natančne časovnice za omenjeno še ni.

Zakaj prav trgi?

Trgi v mestih predstavljajo pomembne elemente mestnega prostora, kar lahko opazimo tudi sami, ko se podamo v tujino ter nas vodiči pogosto usmerijo prav na pomembnejše mestne trge. Ureditev trgov je tako smiselna tako s turističnega vidika kot z vidika zadovoljstva meščanov in urejenosti mestnega prostora. Toda kako se mestna občina sploh odloči, kateri od trgov bo naslednji deležen prenove?

»Kriteriji večinoma izhajajo iz prostorskih in vsebinskih želja oz. pričakovanj, tudi predvidenih prometnih rešitev,« pojasnijo na MO Maribor ter dodajajo: »Trg lahko generira razvoj, oživljanje in občanom prijazen prostor.«

»Zaradi upoštevanja navedenega, pripravimo projektno nalogo kjer ocenimo, da je posamezni trg bodisi zaradi hitrejšega razvoja posameznih delov mesta, zaradi umeščanja novih vsebin na trg ali zaradi dotrajanosti, smiselno celovito preurediti,« nadaljujejo in pripomnijo: »Vsekakor je glede na določila veljavnih prostorskih aktov za prenovo trgov najprej potrebna izvedba arhitekturnega natečaja, h katerega izdelavi se pristopi v skladu z razpoložljivimi sredstvi.«