Poročali smo o delih v Trčovi v Krajevni skupnosti Malečnik-Ruperče, kjer podjetje Nigrad od konca septembra lani obnavlja cesto. Kot so nam sporočili z Javnega holdinga Maribor (JHMB), se trenutno zaključujejo dela v okviru 1. faze, to je na etapi do gostišča Griček. Zatem bo sledila 2. faza, ki bo potekala od križišča pri Gričku približno 150 metrov v smeri proti Metavi. “Dela po projektni dokumentaciji obsegajo izgradnjo nove fekalne in meteorne kanalizacije, ceste in pločnika. Ob tem je bilo potrebno dodatno odstraniti obstoječi nelegalni kanal za iztok fekalnih vod in namesto njega v celotni dolžini trase zgraditi novega, saj so obstoječe greznice še vedno v funkciji. Prav tako smo dodatno položili cevno kanalizacijo za elektrovode, prestavili dva kandelabra javne razsvetljave, porušili del temelja obstoječe betonske ograje, ker je bil previsok, opravili vse prevezave iztokov fekalnih vod iz obstoječih hiš itd. Vrednost investicije je ocenjena na 439.370 evrov (bruto).”

Podlago bo potrebno v celoti sanirati

Na osnovi ogleda stanja podlage so skupaj z investitorjem in nadzornim inženirjem ugotovili, da je podlaga pripravljena na spodnji meji zahtevanih tehničnih karakteristik, zato je bila sprejeta odločitev, da se podlaga v celoti sanira. “Terminsko to pomeni podaljšanje izvedbe za predvidoma osem dni. Glede na aktualno vremensko napoved bomo s sanacijo pričeli v ponedeljek, 11. aprila. Zaradi napačno postavljenega opornega zidu v preteklosti, bodo potrebna še določena dodatna dela, v okviru katerih bomo odstranili del temelja zidu. Vsekakor pa si bomo aktivno prizadevali, da bomo z deli končali, kolikor hitro bo mogoče. Stroški, povezani s tem, bodo bremenili izvajalca in dobavitelja materiala. Ne glede na vse skupaj pa ocenjujemo, da bomo pričeli z asfalterskimi deli v roku 14 dni.”

Sanacija, ki je v teku, ne bo bremenila investitorja.

Podlago je sicer pripravljala družba Nigrad v preteklem tednu. Ob tem v Javnem holdingu Maribor dodajajo, da se zaradi del, ki jih Nigrad izvaja po sklenjeni pogodbi, investicija ne bo podražila, se bo pa vrednost nekoliko povišala zaradi nepredvidenih del, ki niso bila zajeta v projektni dokumentaciji. “Skupna ocenjena vrednost teh nepredvidenih del se giblje med 5000 in 8000 evri, obračunana pa bodo v postavki nepredvidenih del, tako da zaradi tega ne bo treba skleniti nobenega aneksa k osnovni pogodbi. Sanacija, ki je v teku, ne bo bremenila investitorja.”

Po zagotovilih pristojnih naj bi bila dela v obeh fazah zaključena do konca maja 2022. Ob tem dodajajo, da vsak konec tedna cesto pripravijo tako, da je prevozna za stanovalce in lokalni promet.