Če je bila lokomotiva še pred nekaj časa lahko ponos mariborske železniške postaje, že nekaj let, vsaj zaradi izgleda, ki ga je že dodobra načel zob časa, tega žal več ne moremo trditi. Na mariborski občini so pred časom pozvali Slovenske železnice, naj lokomotivo odstranijo in obnovijo oziroma nadomestijo z drugo, ki je obnovljena. Danes so delavci le odstranili znamenito lokomotivo. Odpeljana bo v Železniške delavnice na Studencih, kjer bo obnovljena in nato vrnjena na isto mesto.

Prenovljena lokomotiva se bo po dveh mesecih vrnila na svoje mesto

Lokomotiva 151-001 pred železniško postajo v Mariboru od leta 80-ih let prejšnjega stoletja spominja tako domačine in turiste na prisotnost in pomen železnice v Mariboru. Izdelana je bila leta 1903 kot lokomotiva serije 32d nekdanje Južne železnice. Z oznako RL.1 pa so jo za prevoze so uporabljali na Rogaški lokalni železnici. Od konca obdobja parne vleke v Sloveniji velja za edino ohranjeno lokomotivo omenjene serije, so zapisali pri Slovenskih železnicah.

Kot so nam pojasnili, so omenjeno lokomotivo danes premaknili v delavnico, kjer jo bodo ustrezno obnovili. Obnova bo potekala predvidoma dva meseca. Po obnovi pa jo bodo vrnili nazaj k železniški postaji Maribor.

Lokomotiva je v lasti SŽ, stoji pa na parceli v lasti MOM. Iz mariborske občine so sporočili, da s strani lastnika ni bila redno vzdrževana in je v zelo slabem stanju, posledično pa kazi podobo vedute železniške postaje, na kar so jih večkrat opozarjali tudi občani. “Mestna občina Maribor je lastniku večkrat predlagala obnovo oz. varno odstranitev lokomotive s sedanjega mesta in nadomestitev z drugo – obnovljeno (če je izvedljivo s takšno, ki je v preteklosti vozila tudi na železniških progah v območju Maribora), obstoječo pa premesti v stalno zbirko Železniškega muzeja SŽ. S tem predlogom soglaša tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija OE Maribor, ki je lokomotivo predlagal za spomenik lokalnega pomena, saj predstavlja prostorsko dominanto tega prostora,” so še zapisali na MOM.

Pred časom so nam sicer na Železniškem muzeju Slovenskih železnic dejali, da bi morala biti ta lokomotiva kot kulturna dediščina zelo v ponos. Muzejsko lokomotivo 151-001 so leta 1981 pred železniško postajo v Mariboru postavili mariborski železničarji sami.