Z današnjim dnem se na slovenskih cestah uradno začenja zimska sezona, ki bo koledarsko trajala do 15. marca 2024. V tem času bodo enote zimske službe v stalni pripravljenosti, vsa vozila v prometu pa morajo biti ustrezno opremljena z obvezno zimsko opremo. Pooblaščeni izvajalec zimskega vzdrževanja na območju Mestne občine Maribor je tudi v aktualni zimski sezoni javno komunalno podjetje Nigrad iz Skupine JHMB, ki bo dela izvajalo skupaj s kooperanti in podizvajalci.

Suzana Fras: Za aktualno zimsko sezono imamo v proračunu na voljo 1,6 milijona evrov

Po besedah vodje Urada za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor Suzane Fras bodo v sezoni 2023/2024 na območju Mestne občine Maribor za izvajanje del v zimski sezoni namenili 1.600.000 evrov: “Na sestanku štaba zimske službe so pristojni za izvajanje zimskega vzdrževanja pri Nigradu poleg akcijskega načrta predstavili tudi zaloge posipnih materialov in potrdim lahko, da smo ob začetku zimske službe ustrezno založeni s soljo in peskom. Prav tako je za koordinirano izvajanje zimske službe vzpostavljena komunikacija med Nigradom in vzdrževalci državnih cest na območju mestne občine. Za aktualno zimsko sezono imamo v proračunu na voljo 1,6 milijona evrov, medtem ko je bilo v lanskem letu realizacije za natanko 1.477.877,36 evrov. Če bo snežnih padavin več, kot jih je bilo v lanski zimi, pa bomo primorani zagotoviti dodatna sredstva. Prav tako so se podražili agregati za posip, sol in naftni derivati.”

Na voljo bo 80 plužnih enot in 150 delavcev

10. novembra so izvedli t. i. suho vajo – pregled vseh plužnih enot, za začetek sezone pa je v zalogi še približno 790 ton soli, skupaj 430 kubičnih metrov posipnega peska in 120 m3 mešanega agregata. Program izvajanja zimske službe je usklajen z zahtevami krajevnih skupnosti in mestnih četrti, za izvajanje del pa bo tudi letos na voljo 80 plužnih enot in 150 delavcev. Enote, ki so v stalni pripravljenosti, pričnejo s pluženjem, ko na glavnih cestah zapade do 10 centimetrov snega, kriterij za ostale ceste pa je do 15 centimetrov, je povedal Matjaž Kerbler, vodja službe javne prometne površine in vodja zimske službe pri Nigradu. Dodal je še, da ceste posipavajo po prioritetah. “Prva prioriteta so glavne in zbirne ceste, druga lokalne in strme ceste ter tretja prioriteta javne poti in krajevne ceste. Po istem načinu posipavajo tudi pločnike. Kolesarske steze, ki so v okviru pločnikov, so zaenkrat še namenjene za odmet snega, upam, da bo to v prihodnje z odlokom spremenjeno.”

Sol za posip bo v času trajanja zimske sezone na voljo občanom Mestne občine Maribor. Na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti lahko v času uradnih ur prevzamejo do 20 kg soli za posip ob predložitvi osebnega dokumenta. “Prosimo vse, da s seboj prinesejo svoje posode.” Prav tako prosijo Mariborčane, da svoja vozila v času snežnih padavin, če je le mogoče, odstranijo z javnih površin in tako enotam zimske službe omogočijo normalen potek dela pri izvajanju zimskih vzdrževalnih del. Pluženje v ožjih ulicah namreč zaradi parkiranih vozil v strnjenih naseljih velikokrat ni izvedljivo.

Voznike lahko doleti globa v višini od 40 do 500 evrov

Vojko Bevk, pomočnik načelnika Postaje prometne policije, apelira na voznike, naj pravočasno pripravijo svoje vozilo na zimske razmere in preverijo tehnično brezhibnost vozil: “Za vsa motorna in priklopna vozila je od 15. novembra naprej obvezna zimska oprema, vozniki pa morajo v primeru snežnih padavin, še pred vožnjo, obvezno očistiti svoja vozila.”

Predpisano zimsko opremo morajo imeti vozila tudi v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena deska) ali poledenelo (poledica). “Od 15. novembra dalje bodo policisti ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjali tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo. Globe, ki so predpisane za kršitelje, so v razponu od 40 do 500 evrov, še opozarja Vojko Bevk. Število kršiteljev se iz leta v leto zmanjšuje.

Javno komunalno podjetje Nigrad bo v zimski sezoni 2023/2024 na območju Mestne občine Maribor skupaj s kooperanti in podizvajalci izvajalo zimsko službo na naslednjih površinah:
– Označba cest s snežnimi koli: 193 km
– Deponije za ročni posip: 134
– Ceste in ulice: 730,51 km
– Pločniki: 392,77 km
– Avtobusna postajališča: 446
– Stopnišča: 66
– Parkirišča: 15 km2
– Parkirna mesta: 1,8 km2  (modra cona), 35,8 km2 (bela cona)
– Večji mostovi in nadvozi: 8
– Večja križišča: 69
– Prehodi za pešce: 948

Sneg je prepovedano odmetavati na javne prometne površine

Izvajanje nadzora zimske službe bo opravljala Medobčinska inšpekcija, ki deluje znotraj Skupne občinske uprave Maribor. Nina Majcenovič Mikl, vodja Medobčinske inšpekcije, poudarja, da so zaradi zagotavljanja varnosti in neovirane uporabe javnih prometnih površin upravniki ali lastniki oz. uporabniki zgradb dolžni poskrbeti, da se s streh in žlebov odstranjujejo ledene sveče, pri čemer morajo pred tem ustrezno zavarovati pločnik za pešce, prav tako pa so dolžni poskrbeti, da so pročelja zgradb, ki so obrnjena k javni prometni površini, opremljena z vzdrževanimi žlebovi in odtoki za meteorne vode. Dolžni so preprečiti padanje snega s streh na javno cesto ali drugo javno površino. Opozoriti je treba predvsem na to, da je pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh ter funkcionalnih in drugih površin prepovedano odmetavati sneg na javne prometne površine. V času odstranjevanja snega z javnih prometnih površin so lastniki vozil dolžni svoja vozila pravočasno umakniti. Zaradi nespoštovanja navedenih obveznosti je za posameznika v skladu z določbami Odloka o občinskih cestah zagrožena globa v višini 200 evrov.

Veliko težavo predstavljajo nepravilno parkirana in neregistrirana odslužena vozila na izpostavljenih točkah. Ta ovirajo pluženje in čiščenje prometnih površin in jih bo v primeru prijave po odredbi Medobčinskega redarstva odpeljalo specialno vozilo “pajek”.

V lanski sezoni zimske službe je Nigrad opravil 11 akcij pluženja cest in 20 akcij posipa cest. Pri tem je porabil 1.500 ton soli za posip in 1.150 kubičnih metrov peska.