V Borovi vasi so pločniki že dlje časa neprehodni. Razlog za to so platane, ki sicer skrbijo senco in zeleno kuliso v samem naselju, a s svojimi koreninami povzročajo težave stanovalcem. Že tako ozki pločniki so namreč vzdolž celotnega cestišča skozi Borovo vas neprehodni, saj so se korenine razrasle do te mere, da so na številnih mestih razrile pločnik.

Težav se zavedajo, a drevesa ostajajo

Kakšne načrte imajo z urejanjem pločnikov, smo povprašali na Mestni občini Maribor. Pojasnili so nam, da so s problematiko sicer seznanjeni. “V teh dneh je bila podpisana pogodba z izvajalcem del, ki bo uredil omenjeno problematiko. Urejeni bodo tudi elementi za umirjanje prometa,” napovedujejo na mariborski občini.

Tlakovani elementi na pločniku okrog obstoječih dreves se bodo zaradi ohranjanja njihove vitalnosti odstranili, uredile se bodo nove površine za pešce.

Obstoječa drevesa, kot so nam pojasnili, tako ostajajo.

Težava tudi s pomanjkanjem parkirišč

Neprehodni pločniki pa niso edina težava, s katero se soočajo stanovalci. Zaradi goste poselitve je ena ključnih težav tudi pomanjkanje parkirišč v Borovi vasi. Nekateri stanovalci imajo sicer parkiranje urejeno v garažah in na za to predvidenih mestih, veliko pa je takšnih, ki svojih avtomobilov nimajo kje pustiti. Pred časom smo v zvezi z omenjeno težavo v uredništvo prejeli tudi pismo bralcev, ki so nas opozorili, da težavo s pomanjkanjem parkirišč rešujejo tako, da avtomobile pač pustijo tam, kjer je prostor. Včasih slednje pomeni tudi deloma na pločniku in deloma na cesti.

Pogosto se tako nepravilno parkirani avtomobili znajdejo pod drobnogledom mestnih redarjev. Tudi omenjenih težav se na mestni občini zavedajo. a pojasnjujejo, da zaenkrat širitve parkirnih mest niso predvidene, niti mogoče. “Število parkirnih mest je določeno in znaša eno parkirno mesto na stanovanje, kar bi praviloma moralo zadostovati za potrebe objektov. Tudi zaradi možnosti koriščenja okoliških parkirnih mest,” razlagajo na mariborski občini.

Z namenom izboljšanja stanja se na omenjeni lokaciji predvideva vzpostavitev t.i. car sharinga, ki bo omogočal boljšo izkoriščenost parkirnih mest in v sklopu študije prenove avtobusnih linij tudi preveritev morebitnih potreb po spremembah in frekvencah voženj javnega potniškega prometa.

Tudi v prihodnje bodo, kot pojasnjujejo, takšno problematiko skušali reševati trajnostno (v skladu s sprejeto strategijo trajnostne mobilnosti), z ukrepi, ki bodo omogočali zmanjšanje potreb po osebnih vozilih v mestu, z namenom izboljšana kakovosti bivanja.