V prostorih Nadškofijske karitas Maribor so na današnji tiskovni konferenci spregovorili o projektu Donirana hrana, ki ga v Mariboru izvajajo na nadškofijski Karitas v sodelovanju z Mestno občino Maribor in tremi mariborskimi Lions klubi, ter o aktualnih stiskah ter programih pomoči Karitas Maribor v prvih mesecih leta 2023.

Program Donirana hrana na Nadškofijski karitas Maribor danes presega zgolj transfer materialne pomoči, je kontinuirana dopolnilna socialnovarstvena storitev tistim družinam in posameznikom, ki potrebujejo redno spremljano pomoč ob podpori individualnega svetovalnega dela ter spremljanih stikov s strokovnimi delavci, sodelavci in prostovoljci Karitas, da ob njihovi podpori ne zgolj preživijo iz dneva v dan, temveč lahko vstanejo in zaživijo samostojnejše, polno življenje. “Tako smo predstavili program pred dobrimi štirimi leti ob odprtju ter predaji namenu razširjenih in obnovljenih prostorov skladišča programa Donirana hrana na Nadškofijski karitas Maribor – Bartimajeva izba,” so povedali.

Hrano vsak obratovalni dan prevzemajo v 30 trgovskih centrih v Mariboru

Nadškofijska karitas Maribor se s prevzemom, skladiščenjem in razdeljevanjem donacij hrane srečuje že vse od ustanovitve, pred 33 leti. Konkretneje z vsakodnevnimi prevzemi kruha ob vzpostavitvi sistemske pomoči brezdomnim osebam sredi 90 let. Od leta 2010 pa v sodelovanju s trgovskim centrom E’Leclerc vzpostavi sistem prevzema prehranskih artiklov vsak delovni dan. Na to osnovo se je Nadškofijska karitas Maribor kot izvajalska organizacija vključila v projekt ‘Donirana hrana’ oktobra 2016 na povabilo Lions kluba Maribor – Zarja, ki je predhodno vzpostavil mrežo sedmih različnih trgovin (Spar, Mercator, Tuš), ki poslujejo na območju Mestne občine Maribor. “Decembra 2017 smo jim pridružili še štiri trgovine Hofer, aprila 2018 pet trgovin Lidl, v aprilu ter maju 2021 še dodatnih deset trgovin in v letu 2022 še eno trgovino Hofer. Skupaj danes vsak obratovalni dan prevzemajo prostovoljci Karitas hrano v 30 trgovskih centrih v Mariboru (3-krat Mercator, 3-krat Spar, 2-krat Interspar, 3-krat Tuš, 11-krat Hofer, 8-krat Lidl) ob stalnici prevzema ob delavnikih (E’Leclerc ter pekarna Zenit in Center).”

Večina prejemnikov je vključenih enkrat tedensko. Količina dnevno prejetih (do 850 kg/dan) živil omogoča, da po vnaprejšnjem fiksnem razporedu vsakodnevno vključijo do 35 družin oz. posameznikov – prejemnikov donirane hrane ali 59-107 oseb dnevno. “Ob vzpostavitvi mreže dnevnih prevzemov donirane hrane s strani župnijskih Karitas v Mariboru ter drugih socialnih ustanov ocenjujemo na vključitev dodatnih 60-120 oseb (skupaj 119-227 oseb dnevno).”

V letu 2022 je bilo v program skupno vključenih 235 (leto 2021 – 210) družin in posameznikov, kar skupaj predstavlja kar 629 (leto 2021 – 569) oseb, ki so vsaj enkrat tedensko prejele pomoč iz navedenega projekta. Večinoma gre za prejemnike socialnih transferjev, nizkih pokojnin ali zaposlenih z nizkimi dohodki. Med prejemniki so tudi osebe, ki imajo težave v telesnem in duševnem zdravju, invalidi, starejši in mlajše osebe, ki živijo same. Stroški izvajanja programa v letu 2022, 86.138,52 evrov, se nanašajo na stroške dela, posredne stroške: elektrika, ogrevanje, hlajenje, gorivo, …). Ocenjena vrednost prejete in razdeljene donirane hrane v letu 2022 je 733.188,32 evrov.

Vsi trije lions klubi, Lions klub Maribor – Zarja, Lions klub Maribor Piramida in Lions klub Maribor, so za izvajanje programa Donirana hrana poklonili 4.500 evrov.

Prevzem hrane ob večerih opravljajo s petimi Karitasovimi vozili

“Še posebej smo ponosni, da smo uspeli v projekt od oktobra 2016 pritegniti in vključiti mnoge prostovoljce Karitasa, ki danemu programu dajejo veliko humanitarno noto in družbeno angažiranost: Trenutno se vsak večer prevzem hrane vrši s petimi (5) Karitasovimi kombiji po točno določenem redu v trgovskih centrih. Zgovoren je podatek za leto 2022, ko je v celotnem letu sodelovalo 42 (28 – večerni in 14 jutranji del) sodelavcev in prostovoljcev Karitas, ki so opravili 9.317 delovnih ur (5.274,5 večerni in 4.042,5 jutranji del), kise nanašajo na prevzem, skladiščenje, sortiranje in razdeljevanje hrane socialno najšibkejšim vključenim prejemnikom ter vodenje ustreznih evidenc in skrb za red in čistočo v enem delu ter v drugem psihosocialnega spremljanja ter svetovanja,” je povedal Branko Maček, predsednik mariborske nadškofijske Karitas .

V delu vsakodnevnega prevzema ‘Donirane hrane’ je bilo opravljeno v elevacijskem obdobju 52.342 kilometrov ter zabeleženih 1.698 potnih nalogov. Zbrana hrana v letu 2022: 307 ton (sadje in zelenjava, pekovski izdelki, sendviči, drugi mesni izdelki in mlečni izdelki). V letošnjem letu so do sedaj prevzeli in razdelili cca. 90 ton donirane hrane. “Zahvaljujemo se za sofinanciranje programa Mestni občini Maribor. Financiranje lokalne skupnosti omogoča sistemsko pomoč človeku v socialni stiski in na drugi strani odgovoren odnos do hrane, ki bi bila sicer zavržena in postala odpadek. Zahvaliti se želimo tudi vsem, ki s svojim darom ali prostovoljnim delom podpirajo in sodelujejo v projektu ter pomoči Karitas. Zahvala naj bo prošnja za pomoč in podprtje še naprej. V letošnjem letu smo se prijavili na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z nakupom nove tehnične opreme želimo še dodatno kvalitativno dvigniti nivo storitve in izvajanja programa ‘Donirana hrana’ ter sistemsko postavili temelje tudi za nadgradnjo izvajanja programa prevzema že pripravljene kuhane hrane v gostiščih ter kuhinjah različnih ustanov.”

Aktualna pomoč Karitasa in vabila k solidarnosti

Stiske so se poglobile po podražitvah osnovnih življenjskih potrebščin in energentov. Poleg rednih prejemnikov pomoči se na Karitas vse več obračajo družine oz. posamezniki v stiski ob dolgovih za stroške ogrevanja in povečanih drugih življenjskih stroških. Vse več je prošenj ob dolgotrajni brezposelnosti (bolni, invalidi, …), prošenj delavcev z družinami iz tretjih dežel, zaposlenih z minimalnim dohodkom oz. družin, ki le malenkost presežejo cenzus za uveljavljanje socialnih transferjev oz. tistih, ki kljub plači prejemajo tudi denarno socialno pomoč. “ V prvih štirih mesecih letošnjega leta je v okviru sprejemno informacijske in svetovalne pisarne NŠKM prejelo pomoč kar 3.524 oseb. Pomoč se je nanašala na pomoč v hrani in higienskih potrebščinah, oblačilih, pomoč v obliki informiranja, svetovanja ter drugo materialno oz. psihosocialno pomoč. Opažamo, da je veliko rednih ali novih prosilcev za pomoč, ki so se oglasili po dveh ali treh letih na Karitas, izpostavilo poleg materialne tudi močno psihosocialno stisko. V zadnjem letu se pojavlja tudi veliko novih prošenj, predvsem za materialno in tudi psihosocialno pomoč, ki so posledica stisk iz naslova visokih cen življenjskih stroškov pa tudi razpada družin ali težav v odnosih v partnerskih skupnostih oz. znotraj članov družine.”

Zbiranje šolskih potrebščin in finančne pomoči za otroke ob vstopu v novo šolsko leto:
– Zvezek: Pokloni zvezek 2023 – Slovenska karitas
– Otroci nas potrebujejo: Otroci nas potrebujejo – šolske potrebščine – Slovenska karitas

Na širšem mariborskem področju so v preteklem letu z omenjenima akcijama pomagali: 1.720 otrokom iz 734 družin, razdelili preko 15.000 šolskih potrebščin. Skupna vrednost pomoči je znašala 43.500,00 evrov.