Gregorčičeva ulica bo v bližnji prihodnosti dobila lepšo podobo. Že prihodnje leto bi namreč lahko namreč ulica, ki jo med drugim pestijo gost promet, slabi pločniki, težave s parkirišči in neurejene kolesarske poti, izgledala povsem drugače in bolj prijazno ljudem. Terminski plan investicije, ki je razdeljena v več faz, predvideva pričetek prvih del naslednje leto.

“Velika težava so tudi zabojniki za smeti, ki kazijo podobo naše ulice, zasedajo pločnike in motijo pešce. Sama delam izmenično dopoldan-popoldan in ob poznih večerih, ko se vračam domov, parkirnega mesta na ulici, kjer živim, skorajda nikoli ne dobim,” omenja ena izmed stanovalk Gregorčičeve, ki upa, da bo ureditev omenjene ulice izvedena čim hitreje ter da bo območje po načrtovani prenovi bolj prijazno vsem uporabnikom.

Biro Parter, tehnično in arhitekturno projektiranje Petra Krištof s.p.

Polemike okoli parkirnih mest

Mestna občina Maribor je sicer že v minulem letu pripravila projektno nalogo, ki je podala izhodišča za izdelavo idejnega projekta ureditve kolesarskih površin na Gregorčičevi ulici; in sicer od Trubarjeve ulice, mimo Trga generala Maistra, do križišča Ulice heroja Staneta in Maistrove ulice.

Variantne rešitve idejnega projekta, ki ga je izdelal biro Parter, tehnično in arhitekturno projektiranje Petra Krištof s.p., je MO Maribor 6. marca v Razstavnem salonu Urban javno predstavila stanovalcem in poslovnim subjektom na Gregorčičevi ulici in Trgu generala Maistra. Največ polemik je bilo tedaj ravno okoli parkirnih mest, hrupa, slabe asfaltne površine ter slabe javne razsvetljave.

Predvideno je urejanje cestišča, kolesarskih površin, mirujočega prometa, površin za pešce, javne razsvetljave, komunalne infrastrukture, ozelenitve, podzemnih zabojnikov za odpadke, urbane opreme itd.

Preučili bodo pobude bližnjih stanovalcev

Namen sestanka je bil sicer posvetovalne narave, saj si občina želi pri nadaljnjem projektiranju v največji možni meri upoštevati želje in pobude vseh uporabnikov tega javnega prostora. “Vsi občani, ki se niso udeležili javne predstavitve, so lahko svoje predloge in pobude do 13. marca posredovali tudi v pisni obliki – preko obrazca, ki je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Maribor in dostopen v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor,” so sporočili z mariborske občine.

Prejete pobude bodo strokovne občinske službe preučile in vse tehtne predloge predale projektantu, ki bo izdelal potrebno projektno dokumentacijo. Čeprav vizualizacije nove Gregorčičeve tako že obstajo, pa še ni nujno, da bo ulica po obnovi dejansko taka, saj se bodo kot že rečeno upoštevale prejete pobude in novi predlogi.

“Mestna občina Maribor želi z realizacijo projekta, ki je sestavljen iz več sklopov oziroma faz, celovito urediti parter Gregorčičeve ulice, cestišče na Trgu generala Maistra in Ulico heroja Staneta do križišča z Maistrovo ulico. Na podlagi večih pobud bo občina območje obdelave razširila še na Tyrševo ulico in pohodno površino pred Prvo gimnazijo Maribor (ob hkratni izgradnji vročevoda do občinske stavbe),” so še sporočili glede načrtov. Tako je predvideno urejanje cestišča, kolesarskih površin, mirujočega prometa, površin za pešce, javne razsvetljave, komunalne infrastrukture, ozelenitve, podzemnih zabojnikov za odpadke, urbane opreme, itd.

Biro Parter, tehnično in arhitekturno projektiranje Petra Krištof s.p.

 

V prihodnje manj parkirnih mest

Ureditev prostora in umeščanje dodatnih urbanih vsebin bo sicer predvidoma zmanjšalo ševilo parkirnih mest na Gregorčičevi ulici, kjer je trenutno le-teh 110. “Vkolikor bo parkirnih mest manj, bo to velika težava. Resda je dobro, da se iz mesta umakne pločevina, a na čigav račun? Nekateri tukaj živimo že več desetletij, parkirna mesta so nam bila z nakupom stanovanja tedaj zagotovljena, sedaj pa se bojim, da bomo prisiljeni avtomobile puščati daleč od doma. Vprašanje pa je, kako bo z garažno hišo,” je še izpostavila naša sogovornica.

Kot rečeno je investicija v fazi idejne zasnove, predlogi in popravki se še usklajujejo, prav tako pa še ni podatka o finančni plati.  “MO Maribor je v proces odločanja o končni rešitvi vključila tudi prebivalce in uporabnike tega javnega prostora. Naslednji korak je dopolnitev idejnih zasnov z varianto, ki bo rezultat izraženega javnega mnenja. Temu bo na osnovi izbrane variante sledila izdelava izvedbene projektne dokumentacije. Šele ko bo ta izdelana, bo znana tudi ocenjena vrednost celotne investicije. MO Maribor bo sredstva za izvedbo projekta iskala tudi na razpisih,” so še sporočili z MO Maribor. Terminski plan investicije, ki je razdeljena v več faz, predvideva pričetek prvih del naslednje leto.