Od 10. januarja so, zaradi omejevanja rasti števila okužb s covidom-19, v veljavi spremembe v javnem potniškem prometu. Pri linijskih, stalnih izvenlinijskih in občasnih prevozih je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in neposredno za njim. V avtobusih mestnega linijskega prevoza se lahko uporabljajo tudi stojišča, vendar mora biti razdalja med potniki na stojiščih najmanj en meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena.

Zanimalo nas je, kaj sprejete spremembe pomenijo za mariborski avtobusni promet, tako mestni kot tudi linijski. Miha Rubin iz službe za odnose z javnostmi v podjetju Marprom je pojasnil, da uveljavitev novega vladnega odloka pri zmogljivosti sedišč na avtobusih ni povzročila večje spremembe, saj ne smejo biti v uporabi samo sedeži desno od voznika in neposredno za njim. Skupno gre za tri sedeže na avtobusu.

Število stojišč je zmanjšano na vsega 10 odstotkov

“Je pa odlok precej okrnil število stojišč na mestnih avtobusih, ki se je, upoštevaje določilo, da mora biti razdalja med potniki na stojiščih vsaj 1 meter, zmanjšalo na komaj 10 odstotkov registriranih stojišč. Na mestnih avtobusih smo ustrezno označili vse sedeže, ki niso v uporabi. Prav tako smo označili stojiščna mesta, kjer lahko potniki stojijo – z nalepkami na palicah za držanje.”

Na vprašanje, kdo je zadolžen za nadzor nad 1-metrsko razdaljo med potniki na stojiščih mestnih avtobusov, Rubin odgovarja: “Vozniki so v prvi vrsti zadolženi za varno upravljanje avtobusa, medtem ko nadzor nad spoštovanjem veljavnih ukrepov izvajajo kontrolorji in tudi pristojni inšpektorji. Naši kontrolorji ob neupoštevanju ukrepov, kot so obvezna uporaba zaščitne maske, izpolnjevanje pogoja PCT …, pozovejo potnika, da na prvem postajališču zapusti avtobus.”

Lahko se zgodi, da avtobus ne sprejme dodatnih potnikov

Rubin nadaljuje, da se lahko ob morebitni prezasedenosti avtobusa zgodi, da na določenem postajališču ne bi več sprejel dodatnih potnikov, ki bi tako morali počakati na prihod naslednjega avtobusa. “V trenutnih razmerah je smiselno, da denimo starejši ljudje, kadar nimajo opravka, vezanega na točno določen čas, avtobusni prevoz uporabijo izven jutranjih ali popoldanskih konic, ko je na avtobusu že veliko šolarjev in zaposlenih, ki se peljejo v službo ali domov. Tako se izognejo preveliki gneči v koničnih časih.”

Število potnikov se je v času koronakrize skoraj prepolovilo: v običajnih razmerah Marprom z mestnimi avtobusi prepelje približno 4 milijone potnikov letno, medtem ko jih je leta 2021 manj kot 2,5 milijona.

“V Marpromu vseskozi spremljamo situacijo v mestnem potniškem prometu in se glede na razmere odzivamo v skladu z zmožnostmi in tehnično rezervo v voznem parku. Število potnikov se je v času koronakrize skoraj prepolovilo: v običajnih razmerah Marprom z mestnimi avtobusi prepelje približno 4 milijone potnikov letno, medtem ko jih je leta 2021 manj kot 2,5 milijona. Kako bo na število potnikov vplivala najnovejša omejitev, pa bomo lahko konkretneje govorili šele po določenem času,” so še dodali v Marpromu.