Maribor

FOTO: Pripravlja se veliki gradbeni projekt Novi Zrkovci

Jerneja Potočnik, 01.02.24 ob 03:50

Vzhodni del Maribora bo v prihodnje deležen obsežnih sprememb, začenja se namreč priprava načrtov za veliko stanovanjsko in poslovno sosesko Novi Zrkovci.

FOTO: Pripravlja se veliki gradbeni projekt Novi Zrkovci
Foto: Mestna občina Maribor

S februarjem se začenja priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi Zrkovci, ki predvideva snovanje načrtov etapne gradnje večje stanovanjsko-poslovne soseske.

[[image_2_article_62865]]

»Soseska je predvidoma programsko razdeljena na dva dela, na zahodni in severni strani se nahaja stanovanjski del, ob Puhovi ulici ter na stičišču z avtocesto pa večja poslovna pozidava,« navaja sklep, ki naznanja pripravo OPPN.

Investitor sodobne stanovanjske soseske bo podjetje MONETIC d.o.o.

Naselje bo živahno, obeta se tudi trg

Ob tem ta razkriva, da se v osrednjem delu soseske predvideva nahaja večji javni trg, ob slednjem pa bodo stale stavbe, ki bodo imele v pritličnih etažah prostor za izvajanje različnih dejavnosti.

[[image_3_article_62865]]

»Zunanje površine bodo namenjene predvsem ureditvi zelenih površin, površin za igro mlajših in starejših otrok in površin za počitek stanovalcev, delno pa tudi ureditvi manipulacijskih, prometnih, in intervencijskih površin,« še navajajo Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev.

[[image_1_article_62865]]

Hkrati predvideni načrti obsegajo tudi zasuto garažno hišo v nivoju terena, med stavbno pozidavo in glavno mestno cesto Maribor – Zrkovci je predvidena zelena ureditev po konceptu ureditve bulvarja.

»V jugovzhodnem robu območja je predvidena pretežno poslovno-komercialna dejavnost, s povezanim zunanjim prostorom,« še predpostavljajo Izhodišča.

Kje točno se obetajo Novi Zrkovci? 

[[image_4_article_62865]]

Več podrobnosti najdete tukaj.