Potem ko so se na nas obrnili prebivalci Trčove in opozorili, da zaradi nesanirane ceste nimajo dostopa do svojih domov, smo novinarska vprašanja v zvezi s tem naslovili na odgovorne na Mestni občini Maribor in na Inšpektorat RS za infrastrukturo.

Eden izmed bralcev, ki je v naše uredništvo posredoval tudi fotografije stanja na terenu, pravi, da so izvajalci po delih na kanalizaciji cesto uničili in jo potem le za silo sanirali. Pravi, da vožnja z avtomobilom po vozišču ni mogoča, tako da do svojih domov hodijo peš. Sprašuje se, ali Mestna občina Maribor zagotavlja boljši javni servis za občane tako, da ti ne morejo do svojih domov. Poleg tega se dela na cesti opravljajo brez vseh označb.

Mestna občina Maribor: Izvajalec del je bil pozvan k pogostejšemu vzdrževanju prevoznosti javne poti

Na naša obširna novinarska vprašanja so nam z mestne občine na kratko odgovorili: “V naselju Trčova se na več odsekih gradi nova komunalna kanalizacija, na nekaterih se še dodatno menjuje dotrajano vodovodno omrežje. Tako je tudi na odseku Trčove od 281 in vse do 177B. Gradnja ni mogoča brez popolne zapore javne poti, obvozi na tem odseku niso mogoči. Dela na kanalizaciji so bila pred kratkim zaključena, od ponedeljka 1.8.2022 se nadaljuje menjava vodovoda. Javna pot je na tem delu zelo strma in ozka, kar je tudi razlog, da se gramozirano cestišče z vožnjo uniči prej kot na ostalih cestiščih. Po več pozivih občanov v tem tednu je bil izvajalec del pozvan k pogostejšemu vzdrževanju prevoznosti javne poti, kar bo v kratkem tudi izvedeno.”

Prejeli pa smo tudi odgovor s strani Inšpektorata RS za infrastrukturo, kjer pravijo, da inšpekcija za ceste, ki deluje znotraj Inšpektorata RS za infrastrukturno, skladno s 112. členom ZCes-1 ni pristojna za nadzor občinskih cest. Pravi naslov je občinski inšpekcijski organ.

Medobčinski inšpektorat smo povprašali:

– Ali je dovoljeno po posegu v občinsko cesto le-to pustiti neprevozno?
– Ali je dovoljeno izvajati dela na občinski cesti brez vseh označb?

Odgovor medobčinske inšpekcije: “Če gre za območje gradbišča, potem se cesto lahko pusti neprevozno, dokler ni predana v javno uporabo.
Na območju, kjer se dela izvajajo, se mora postaviti ustrezna prometna signalizacija, ki obvešča uporabnike javne ceste o prometnem režimu na določenem odseku. V zvezi s tem bo inšpekcija izvedla izredni inšpekcijski nadzor in povzela ukrepe v skladu s pristojnostmi.”