Zasledili smo, da so bili potopni smetnjaki blizu Frančiškanske cerkve v centru mesta nekaj časa v okvari. Zato smo se za pojasnitev stanja obrnili na Snago, ki deluje pod okriljem Javnega holdinga Maribor (JHMB).

Kot so za nas pojasnili, je bila napaka na podzemni zbiralnici pri Frančiškanski cerkvi odpravljena v roku 14 dni od njene zaznave. “V zadnjih dneh smo odpravljali še nekaj manjših nepravilnosti in te dni je sistem ponovno zaživel v brezhibnem in varnem stanju za uporabnike,” so še dodali.

Tako je podzemna zbiralnica popravljena in na razpolago za varno in nemoteno uporabo.

Kako pride sploh do okvare potopnih smetnjakov?

Najbolj pogoste okvare in težave za uporabo povzroči še vedno nepravilno odlaganje vanje. Tako na primer odlaganje večjih kosov kartona in celih škatel zablokira vnosno odprtino. S tem je nadaljnje odlaganje drugim uporabnikom onemogočeno.

“Kartonsko embalažo je vsekakor treba pred odlaganjem ustrezno pripraviti, torej raztrgati in zložiti,” so pojasnili. Nepravilen način odlaganja ali celo objestno ravnanje do zbiralnikov lahko privedejo do poškodb predalnika in vzvodov za odpiranje. V takšnih primerih je treba zgornji del podzemne enote razstaviti, poravnati ali tudi opraviti zamenjavo posameznih mehanskih delov.

Vse nastale nepravilnosti delovanja podzemnih zbiralnic sicer odpravlja oziroma popravlja zunanji izvajalec.

Zbiralnice ob Frančiškanski cerkvi in Večeru predstavljata starejši sistem zbiralnic

Podzemni zbiralnici pri stavbi Večera in Frančiškanski cerkvi predstavljata starejši sistem takšnih zbiralnic, ki je bil vgrajen pred desetimi leti in ni enak sistemu podzemnih zbiralnic, ki se trenutno vzpostavljajo v centru mesta.

V času okvare lahko občani uporabljajo tudi druge ekološke otoke

Vse podzemne zbiralnice v mestu trenutno brezhibno delujejo. “V primeru morebitne okvare lahko občani ločene frakcije kot so papir in papirno embalažo ter stekleno in drugo odpadno embalažo, odložijo na kateremkoli drugem ekološkem otoku v mestu ali jih prepustijo na zbirnem centru,” so za nas pojasnili.