Družbo Dravske elektrarne Maribor, največjo proizvajalko električne energije iz obnovljivih virov v državi, ki deluje kot del skupine HSE, so danes obiskali ministrica Službe vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh, minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer in minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič. Goste sta sprejela oba člana poslovodstva DEM, generalni direktor Aleksander Brunčko in direktor mag. Damjan Seme ter generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar.

To so najpomembnejši razvojni projekti DEM

Glavni namen srečanja je bil predstavitev izvedbenih in strateških razvojnih projektov Dravskih elektrarn Maribor. Med izvedbenimi projekti izstopa prenova jezu Markovci in rekonstrukcija najmlajše hidroelektrarne na slovenskem delu reke Drave – hidroelektrarne Formin; pomembna projekta pa sta še sanacija vibracijskega stanja generatorjev in obnova sekundarnih sistemov na obstoječih proizvodnih enotah.

Pri pomembnih razvojnih projektih družbe je beseda tekla o postavitvi sončnih elektrarn na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin skupne moči 30 MW in o postavitvi treh vetrnih parkov – VE Ojstrica, VE Rogatec in VE Paški Kozjak na območju severovzhodne Slovenije.

Predstavljene so bile aktivnosti, ki se odvijajo pri projektu črpalne hidroelektrarne Kozjak in pri projektu postavitve hranilnikov električne energije za zmanjšanje odstopanj proizvodnje skupine HSE. Omenjene so bile tudi raziskave izkoriščanja potenciala geotermične energije za pridobivanje električne energije kjer se izvedba pilotnega projekta z uporabo suhe vrtine načrtuje že v letošnjem letu, medtem ko se potencialne lokacije za postavitev geotermalnih elektrarn binarnega sistema še proučujejo.

Podpisali Pismo o nameri glede krepitve sodelovanja

Prisotni so si izmenjali tudi poglede na možnosti sodelovanja med Dravskimi elektrarnami Maribor in raziskovalnimi infrastrukturami na področju digitalizacije znanosti. Skupno sodelovanje bi predstavljalo nove možnosti za nadaljnji razvoj informacijske infrastrukture v znanstvenoraziskovalnih in izobraževalnih organizacijah v državi ter nove možnosti pri sodelovanju med gospodarstvom in znanostjo.

Predstavniki vseh treh ministrstev in Dravskih elektrarn Maribor so podpisali tudi Pismo o nameri glede krepitve sodelovanja na področju prenosa znanj in iskanja sinergijskih infrastrukturnih učinkov med javnim sektorjem in gospodarstvom.

Naravni vir in gradnik za nadaljnji razvoj informacijskih sistemov

Mariborska ministrica a digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh je povedala, da podatkovni center na Mariborskem otoku razume kot pomemben gradnik za nadaljnji razvoj informacijskih sistemov tako v slovenskih znanstveno raziskovalnih kot tudi izobraževalnih organizacijah. “Na tej lokaciji pa nikakor niso zanemarljivi tudi naravni viri. Reka Drava, ki bo prispevala k hlajenju superračunalnika, stavba, ki bo zgrajena iz dravskih sedimentov in izkoriščanje odpadne toplotne energije za ogrevanje stanovanjskih stavb v Mariboru, predstavljajo odličen primer krožnega gospodarstva oziroma povezujejo digitalni in zeleni razvoj.”

Varna in zanesljiva proizvodnja električne energije iz obstoječih elektrarn ter ohranjanje le-teh v najvišji pripravljenosti ostaja pomembno vodilo naše družbe. Če pa želimo slediti zavezam države ter lastnim usmeritvam in ciljem glede povečanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, se moramo dodatno angažirati pri postopkih umeščanja v prostor in vložiti vse napore v realizacijo strateških razvojnih projektov. Prostor, znanje in razpoložljiva električna energija pa nam omogočajo, da sodelujemo tudi pri realizaciji projektov na področju nadaljnjega razvoja raziskovalnih infrastruktur,” je medtem ob obisku povedal Aleksander Brunčko, generalni direktor DEM .

Delovno srečanje so prisotni zaključili z ogledom Centra vodenja Dravskih elektrarn Maribor.