V uredništvo smo prejeli pismo bralke s fotografijami, ki pričajo o zanemarjeni okolici Betnavskega dvorca in Radvanjskega potoka.

Radvanjski potok v preteklosti že pereč problem

Redno se sprehajam mimo, a sem vedno zgrožena nad zanemarjeno okolico, ki je pravzaprav le streljaj od mesta,” v pismu navaja bralka. Na tem območju so se nekdaj nahajali vrtičkarji, a so jim kasneje vrtičke zasuli. “Nekaj vrtnih lop je še ostalo, tam pa so se sedaj naselili ljudje,” še dodaja.

Ob barakah se kopičijo smeti, a bolj kot sam pogled na zanemarjeno in onesnaženo okolico, je zaskrbljujoče dejstvo, da mimo teče Radvanjski potok. Vanj se je v preteklosti že iztekala kanalizacija, a zadeva je zaskrbljujoča, saj potok teče blizu Betnave, kjer Mariborski vodovod črpa pitno vodo za gospodinjstva v delu Tabora in Nove vasi.

Gre za lokacijo južno od Betnavskega gradu, lastnika zemljišč sta deloma Dvorec Betnava, nepremičnine in storitve, d. o. o., in deloma Republika Slovenija. S stanjem smo  seznanili Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave Maribor ter Inšpekcijo za okolje in naravo. “Inšpektor Medobčinskega inšpektorata bo stanje na terenu preveril ter, po potrebi, tudi ustrezno ukrepal,” sporočajo z Mestne občine Maribor.

Za ukrepe pristojna občina

Z Inšpektorata za okolje in prostor pa so nam pojasnili, da okoljska zakonodaja ne pozna dikcije “zanemarjena okolica”, zato Inšpektor za okolje in naravo Inšpektorata za okolje in prostor nima pravne podlage, da bi lahko ukrepal v tem primeru. Inšpektor za okolje lahko ukrepa v primeru nezakonitega odlaganja odpadkov. Med določili glede ravnanja z odpadki je zapisana tudi naslednja prepoved: Odpadke je prepovedano pustiti v naravnem okolju, jih odvreči, razstaviti ali z njimi drugače nenadzorovano ravnati.  Ob tem pa ZVO-1  posebej določa, da so za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pristojne obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja. Ko gre nezakonito odložene komunalne odpadke, so za morebitno ukrepanje pristojne občinske službe.

Gradbeni zakon ne opredeljuje ‘zapuščenih, starih, propadajočih stavb’ in zanje ne predvideva inšpekcijskih ukrepov, inšpektorji nimajo podlage za nadzor tovrstnih objektov.  Glede na določila Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), lahko v podobnih primerih, kot je omenjen, ukrepa občina,” še pojasnjujejo na Inšpektoratu za okolje in prostor.