Pred današnjo uradno otvoritvijo obnovljenega kopališča Pristan so težko pričakovano pridobitev predstavili javnosti. Spomnimo, srednji bazen je bil zaprt zadnjih osem let, njegova prenova je trajala od leta 2017. Podžupan Mestne občine Maribor dr. Samo Peter Medved je povedal, da so bile za projekt obnove sklenjene tri pogodbe, skupno so od leta 2017 porabili 3,1 milijona evrov. “Obnova je bila tehnološko in strokovno zelo zahtevna. Rekonstrukcija je namreč bistveno težja kot novogradnja, zato je tudi prihajalo do težav.” Po besedah podžupana gre za največje in najlepše kopališče v Sloveniji in v tem trenutku edino v Mariboru. “Gre za obnovo bazena, ureditev garderob, prezračevanja, menjavo stavbnega pohištva, energetsko sanacijo objekta in ureditev prostorov. Iz objekta smo odstranili ogromno materiala, ki se je tukaj nakopičili v vseh letih.”

V preteklosti so se sanacije lotevali brez ustreznih projektnih nalog in z omejenimi finančnimi sredstvi

Kot smo še slišali, je bila osrednja težava v nezavedanju, kako zahtevna je sanacija. “Leta 1972 je bil namreč objekt zgrajen po drugačnih standardih, vmes je dotrajal, investicije pa so se lotili brez ustreznih projektnih nalog in celovite slike. V predvolilnem letu se je zadeva začela reševati z omejenimi finančnimi sredstvi.”

Srednji bazen, ki sicer še vedno zamaka, ima uporabno dovoljenje in je funkcionalno popolnoma varen. “Pojavljajo se vlaženje, zamakanje, kapljanje, kar bo potrebno sanirati. To sicer ne predstavlja težave pri obratovanju bazena.” V okviru pogodbe bi bilo sicer potrebno urediti še severno fasado na objektu, kar pa zaradi nerešenih lastniških razmerij še niso mogli realizirati.

Gostinski lokal še ne obratuje, obeta se še obnova savn

Od sobote naprej bo kopališče odprto za obiskovalce, ponovno bodo oživeli tudi vsi programi plavanja in športa. V času obnove se namreč niso izvajali programi učenja plavanja, potapljanja, tekmovalnega plavanja, skokov v vodo. Celoten kompleks sicer obsega olimpijski bazen velikosti 25 krat 50 metrov, zdaj obnovljeni srednji bazen dolžine 25 metrov, kot ga je Maribor poznal od leta 1972, in manjši bazen, tako imenovani čofotalnik, ki je primeren za začetnike plavanja. V kompleksu se nahaja tudi skakalni stolp. Prav tako je urejen fitnes, v prihodnje bodo uredili še gostinski lokal, čakajo pa še na obnovo savn.

Belo-modra barvna shema simbolizira vodo

Mateja Katrašnik in Polona Lipičnik, projektantki iz Arhiteze, d.o.o. sta pojasnili, da je bil element vode osnovno vodilo idejne zasnove projekta. “Neskončno energijo vode, valovanja sva želeli prikazati že pri vhodu in nato čez vse prostore. Predvideli sva belo – modro barvno shemo, ki simbolizira vodo, čistost, valovanje, gibanje.”

V soboto in nedeljo bodo ponudili 50-odstotni popust na vstopnice

Tadej Mežnar, direktor družbe za upravljanje s športnimi objekti, Šport Maribor d.o.o., je povedal, da so od zaprtja, od leta 2014, beležili izpad prihodkov v povezavi z rekreativnim plavanjem. “Smo tik pred oddajo razpisa, s katerim bomo iskali dolgoročnega najemnika za gostinski lokal, fitnes in posodobitev savn. S skupnimi paketi: fitnes, savna, kopališče in dodatnimi programi potapljanja in skakanja v vodo ter tečaji plavanja želimo Pristan spremeniti v eno najlepših in najboljših javnih kopališč v Sloveniji.” V prvem letu računajo na od 4 do 5 tisoč rekreativnih plavalcev več kot doslej. Cene kopanja ostajajo nespremenjene, za otvoritveni vikend (to soboto in nedeljo) bodo ponudili 50-odstotni popust na vstopnice. “Do letošnjega junija bomo cene zagotovo pustili takšne, kot so, v novi sezoni pa bomo verjetno pripravili nove pakete in cenike.”

V Pristanu se letno nauči plavati od 900 do 1000 otrok

Miloš Stevanović, vodja kopališč, Šport Maribor, d.o.o., je pojasnil, da Pristan premore približno 3.900 kvadratnih metrov površin, od tega 1.900 kvadratnih metrov kopalnih površin. “Letno se okoli 900 do 1000 otrok v Pristanu nauči plavati. Govorim o prvih razredih in tečajih v tretjih in četrtih razredih, razmišljamo tudi o plavalnem tečaju v šestem razredu. Do zdaj smo tretje in četrte razrede gostili v olimpijskem bazenu.”